Bible Verses
Bible Events
Bible
People
Bible Numbers
Bible Places
Bible Things
Bible Women
Bible Men
100

The Lord is my ________ I shall not want.

Господь - то мій ________ , тому в недостатку не буду.

Shepherd

Пастир

100

The creation. Tell what happened day by day. 

Створення світу. Розкажи по черзі, що сталося і коли.

Genesis 1-2

100

She was the mother of all living.

Вона була матір всього живого

Eve

Єва

100

Jesus was in the tomb/grave for this number of days.

Ісус був у гробі скільки днів?

3

Matthew 12:40

100

The place where Adam and Eve lived before they were driven out by God.

Місце з якого були вигнані Богом, Адам і Єва 

The Garden of Eden

Рай

100

What Moses used in his hand that turned into a snake.

Що Мойсей використав в своїй руці щоб перетворити на змію

Rod

Посух

100

The wife of Joseph and mother of Jesus

Як звали жінку Йосипа і матір Ісуса?

Mary

Марія

100

I denied Jesus 3 times.

Я зрікся Ісуса 3 рази

Peter

Петро

200

Jesus _______ (at Lazarus' tomb)

Ісус ______ ( біля Лазаревої гробниці)

Wept

Заплакав

200

I was swallowed by a whale.

Коли проковтнув кит.

Jonah

Йону

200

I baptized Jesus.

Хто христив Ісуса?

John the Baptist 

Іван Христитель

200

This is the number of books in the Bible.

Скільки книг в біблії.

66

200

Where Jesus was born?

Де народився Ісус?

Bethlehem or Bethlehem of Judea

Вифлиємі 

200

Jesus fed a crowd of over 5000 with this.

Чим Ісус нагадував 5000 людей?

Two fish and five loaves of bread

Matthew 14:17-20

Двома рибами і п'ятьма хлібами

200

The wife of Zechariah and mother of John the Baptist.

Жінка Захарія і матір Івана Христителя 

Elizabeth

Елізавета

200

He was Jesus' earthly father.

Він був земним батьком Ісуса

Joseph

Йосип

300

The ____ be with your spirit. _____ be with you. Amen.

_______ з твоїм духом! _______ з вами! Амінь.

Lord and grace

Господі і благодать 

300

The rain was upon the earth for this long after Noah built the ark.

Протягом скількох днів ішов дощ як Ной збудував ковчег.

40 days and 40 nights

Genesis 7:12

40 днів і 40 ночей

300

This wise king, known for his judgment and the construction of the First Temple in Jerusalem, was the son of King David and Bathsheba.

Цар, який був знаменитий своєю мудрістю і також який збудував перший храм в Єрусалимі. Він був сином царя Давида і Батшіми. 

Solomon

Соломон

300

Jesus' age when he was teaching the elders in the temple, and Mary and Joseph were looking for him.

В якому віці Ісу навчав священиків в храмі?

12

Luke 2:42

300

What were the 10 Commandments?  Were they given? To who?

Назви 10 заповідей яких дав нам Бог. Де і кому вони були надані?

Мойсеєві на горі Синай

To Moses on Mount Sinai

Exodus 31:18

300

What David used to Kill Goliath? 

Що використав Давид щоб перемогти Голіяфа?


A sling and a stone

Пращ і каміння 

1 Samuel 17:49-50

300

She was married to Uriah the Hittite. David sinned with her.

Яка жінка була одружена за Юрієм, і зрадила з Давидом?

Bathsheba

Башиба

2 Samuel 11:3

300

Ruth's second husband

Другий чоловік Рут

Boaz

Боаз

400

Trust in the _________ with all your heart and lean not on your own understanding. 

Надійся на ________ всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. 

Lord

Господа

400

He had to climb a sycamore tree (fig tree) to see Jesus through the crowd

Хто виліз на фігове дерево щоб тільки побачити Ісуса посеред товпи?

Zacchaeus

Luke 19:1-4

Закхей

400

Jesus saw me under the fig tree.

Ісус побачив мене під фіговим деревом

Nathanael

Натаніель 

John 1:47-48

400

The book of Revelation has this many chapters.

Скільки глав у Відкритті?

22

400

Jesus performed His first miracle here. Or where did Jesus perform his first miracle? And what was it?

Де Ісус зробив перше чудо і що це було.

At the marriage in Cana of Galilee He turned water into wine.

На весіллі в Канаді Галілейській. Ісус перетворив воду на вино.

John 2:1-11

400

God told Moses to make this for the people to look at to live when they were bitten by serpents in the wilderness.

Що Бог наказав зробити Моїсеєві для тих людей якіх кусали змії щоб вони могли жити?

Bronze serpent

Бронзовий змій

Numbers 21:9

400

She was married to Aquila.

Яка жінка була одружена за Акуілем?

Priscilla

Прісила

Acts 18:2 

400

Elisha asked for a double portion of this prophet's spirit.

Elijah

2 Kings 2:9

500

In everything, give _________ 

За все відай _________

Thanks

Подяку

500

Judas did this to show the chief priests and elders that this is Jesus.

What Action?

Що зробив Юда Ісусові щоб показати пересвященикам і сторожам де є Ісус.

Kiss

Поцілував

500

Ruth said this to ________ "wherever you go I will go, and wherever you lodge, I will lodge; Your people shall be my people, and your God, my God."

Рут сказала це до _______" куди підеш Ти, туди піду я, де заселишся, там заселюся і я, твої люди стануть і моїми, і твій Бог, мій Бог."

Naomi

Наомі

500

How many wives did king Solomon have?

Скільки жінок було в царя Соломона?

700

500

Jesus was led of the Spirit to this place to be tempted of the devil.

Де Сатана спокушав Ісуса?

Wilderness

Пустелі


Matthew 4:1

500

God delivered Shadrach, Meshach, and Abednego from this place.

З якого місця Бог спас 

What is the fiery furnace?

Daniel 3:26-27

500

She was married to Isaac, and the mother of Esau and Jacob.

Яка жінка була одружена за Ісааком і бла матір'ю Ісака і Якова?

Rebekah

Ревека 

Genesis 24:51

500

He made an axe head swim.

Elisha

2 Kings 6:1-6

Єлисей

600

" But those who wait on the Lord Shall renew their _____; They shall ______________, They shall run and not be weary, They shall walk and not faint." 

"А ті, хто надію складає на Господа, ______відновлять, _________________, будуть бігати - і не потомляться, будуть ходити - і не помучаться."

Strength, mount up with wings as eagles

Силу; крила підійдуть, немов ті орли

600

This was a part of John the Baptist's regular diet.

Що була частиною дієти в Івана Христителя?

Locusts and wild honey

Сарана і дикий мед.

600

They were thrown into the fiery furnace.

Вони були кинуті до розпаленої печі

Shadrach, Meshach, and Abed-Nego

Шадрах, Мешах, Авед-Неґо.

600

How many men did Gideon take with him to battle.

Скільки воїнів взяв собою на війну Гідеон?

300

600

Jesus prayed in this garden right before his death.

Де Ісус востаннє молився перед своєю смерттю?

Garden of Gethsemane

Гатсиманський сад

600

The animal God used to speak to Balaam.

Donkey

Numbers 22:22-34 (NKJV)

600

Jacob loved her so much he worked 14 years to pay for her hand in marriage.

Яків дуже любив цю жінку що працював за неї 14 років

Rachel

Genesis 29:20-30

600

David was best friend's with his enemy's son ______.

Jonathan

1 Samuel 18:1

700

"You are the ________; but if _______, how shall ______? It is then good for nothing but to be ______ and trampled underfoot by men."

"Ви - ________. Коли _______, то чим ______? Не придасться вона нінащо, хіба щоб надвір була ______ та потоплена людьми." 


Salt of this earth; salt loses its flavor; it be seasoned; thrown out

Сіль землі; сіль ізвітріє; насолити її; висипана


700

Jesus said this to Simon Peter and Andrew  when they were casting their net into the sea, before they were disciples of Him.

Що Ісус сказав ученикам Симон-Петрові і Андрієві коли вони закадали сітки в море, перед тим як вони стали його учениками. 

Follow me and I will make you fishers of men

Ідіть за мною і я вас зроблю ловителями людей

700

I am called the "The Dreamer" by my brothers.

Мене брати прозвали "Мрійником".

Joseph

Йосип

700

There are this many fruit of the Spirit.

Скільки є перечилених плодів Духа Святого в біблії і де?

9

Galatians 5:22-23

700

Mountain where Jesus ascended into heaven.

На якій горі Ісус вознісся в небо?

Mount of Olives, or Olivet

На горі оливній

Acts 1:9-12

700

God gave this sign to remind of His promise never to destroy the earth by water/flood again.

Rainbow

700

The wife that David got from Napal.

Abigail

1 Samuel 25:14,40

700

Who lived long enough to see the next 8 generations after him? 

Adam

800

And to the man He said: " Behold, the ______, that is wisdom, And to depart from evil is _______."

І сказав Він людині тоді: " Такий ___________ - це мудрість, а відступ від злого - це _______."


The fear of the Lord, understanding 

Страх Господній, розум

800

After which event was there a great persecution against the church in Jerusalem? 

Після якої події почалося гоніння Юдейської церкви?       

 

The death of Stephen 

Acts 8:1

Смерть Степана

800

How did Elijah die? And where?

Як помер Ілля, і де?

He didn't die, he went up to heaven on a chariot of fire. 

2 Kings 2:9-11

Він не помер, він вознісся на небо на вогняній колісниці

800

How many locks of hair did Samson have.

Скільки було локонів волося в Самсона?

7

800

Where did the Israelites live in Egypt?

Де жили ізраєльтянини в Єгипті?

Goshen

Гошен

800

This is the shortest book in the New Testament.

2 John

800

The jewish woman who saved the Jews from the massacre that the king's chief minister plotted.

Esther

800

He bought Joseph when we was first taken to Egypt.

Potiphar

Genesis 39:1

900

"For I am not ashamed of the _______________, for it is the power of God to __________________ who believes, for the Jew first and also for the Greek."

"Бо я не соромляться ________________, бо вона сила Божа на _______________, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові."

Gospel of Christ, salvation for everyone

Євангелії, спасіння кожному 

900

What was Pharaoh's dream about? Both of them.

Про що були обидна сни Фараона?

1) 7 ugly cows swallowing the 7 fine looking cows            7 худих і 7 гладких корів

2) 7 thin grains swallowing the 7 plump and good grains    7 худих і гладких колосків.                        

Both were predicting the 7 years of plenty will but then 7 years of severe hunger                                                             Це означало що прийде 7 років достатку і 7 років голоду 

900

What did God change Jacob's name to?

На що змінив Бог імя Якова?


Israel

Ізраїль 

900

How long did it take to rebuild the wall of Jerusalem?

Скільки потрібно було часу для відбудовання Єрусалимської стіни?

52 days 

Nehemiah 6:15

900

What rivers are mentioned in Garden of Eden? There's 4.

Які річки в Раю описані в Біблії? Їх є 4.

The Pishon, the Gihon, the Tigris, and the Euphrates.

Пішон, Гіхон, Тигр і Єфрат

900

What did Joseph hid in his brothers bag of grains?

A gold cup.

900

Who was Samsons wife?

He was married to a woman of Timnath.

Judges 14

900

He was the brother of Jesus and wrote one of the New Testament epistles.

James

1000

"Peter said the Day of The Lord will come like_____________."


A thief in the night

1000

Solomon's wise judgment between two women.

Про що було Соломонове розсудження між двома жінками.

1 Kings 3:16

1000

Who had a dream about the ladder to heaven? And what did God say in the dream?

Хто мав сон про сходи в небо? І що Бог сказав цій людині в цьому сні?

Jacob had the dream and God gave a promise for him and his future generations. 

Якову приснився цей сон, і Бог дав йому обітницю для нього і його нащадків.

Genesis 28

1000

How many kings are there in the bible?

Скільки є царів переписано в біблії?

42

1000

What was Jesus's final miracle? Where and to whom?

Яке останнє чудо зробив Ісус? Де і кому.

The healing of Malchus's ear at the Garden of Gethsemane.

Ізцілення вуха Маркуса в Гатсиманському саду

1000

What did the elders of Israel do to David after the death of Saul to show that he was now their king?

They annointed him king over Israel.

1 Chronicles 11:3

1000

Who was Queen of the Medes and Persians before Esther?

Vashti 

Esther 1:9

1000

He thought he was lying to Peter, but was lying to the Holy Ghost about the amount of money he and his wife made from the sale of their property.

Ananias 

Acts 5:3

M
e
n
u