Bible
Zázraky z Bible
Ježíšův život
Postavy z Bible
100

Z kolika knih se skládá Bible?

66 knih

100

Bronzová cihlička

100

V kolika letech byl Ježíš pokřtěn?

33 let

100

Jak se jmenoval bratr Jákoba?

Ezau

200

Jak dlouho se psala Bible?

1) 100 let

2) 1600 let

3) 5000 let

Skoro 1600 let

200

Ježíš uzdravil 10 malomocných, kolik mu jich poděkovalo?

Jeden člověk

200

V kolika letech mladý Ježíš rozmlouval s učiteli v chrámu?

Ve 12 letech

200

Kteří čtyři mladí hebrejci byli odvedeni do Babylóna?

Daniel, Chananjáš, Mišael a Azarjáš (dostali babylonská jména: Beltšacar, Šadrak, Mešak a Abednego)

300

Kolik mužů použil Bůh k napsání Bible?

Asi 40 mužů

300

Kolik dní byl Lazar mrtev, než ho Ježíš vzkřísil?

4 dny

300

Za kolik kousků stříbra zradil Jidáš Ježíše?

Za 30 kousků stříbra

300

Jaké měl povolání biblický pisatel Lukáš?

1) lékař

2) tesař

3) pastýř

Lékař

400

V kolika jazycích byla napsána Bible?

Ve třech jazycích (hebrejština, aramejština, řečtina)

400

Stříbrná cihlička

400

Jaké bylo Ježíšovo povolání než začal kázat?

Tesař

400

Moje babička Lois a maminka Euniké mě od malička učili o Jehovovi, jak se jmenuji?

Timoteus

500

V kterém roce jsme dostali poslední revidovaný překlad Bible v češtině?

2019

500

Koho Ježíš vzkřísil jako prvního?

Syna vdovy z města Nain

500

Vyjmenuj 12 Ježíšových apoštolů

Petr, Ondřej, Jakub (Janův bratr), Jan, Filip, Bartoloměj (Natanael), Tomáš, Matouš, Jakub (Alfeův syn), Tadeáš (také zvaný Jidáš), Šimon, Jidáš

500

Zlatá cihlička

Click to zoom
M
e
n
u