คำที่มีตัวการันต์ 1
ภาษาพูด ภาษาเขียน
คำที่มีตัวการันต์ 2
ภาษาไทย
หลักภาษาและทั่วไป
100

รด – ยน สะกดอย่างไร

รถยนต์

100

หนัง เรื่อง "สัปปะเหร่อ"ทำรายได้มหาศาล

ภาพยนตร์

100

ประ-สบ-กาน  สะกดอย่างไร

ประสบการณ์ 

100

จงยกตัวอย่างประโยค ปฏิเสธ

ประโยคที่มีคำว่า "ไม่"

200

สุก – สัน สะกดอย่างไร

สุขสันต์

200

น้องชอบดู ทีวี จนถึงบ่าย

โทรทัศน์

200

เหด – กาน  สะกดอย่างไร

เหตุการณ์

200

ฉันมอบของขวัญ แก่ เพื่อนสนิท

คำว่า "แก่" เป็นคำชนิดใด

สันธาน   บุพบท   กริยา

บุพบท

300

สม-บูน  สะกดอย่างไร

สมบูรณ์

300

ตำรวจทำคดีจับผู้ค้า หมู เถื่อน

สุกร

300

วิด-ทะ-ยา-สาด   สะกดอย่างไร

วิทยาศาสตร์

300

พอ ฝนหยุดตกกบเขียด ก็ ร้องส่งเสียงระงม

คำว่า "แก่" เป็นคำชนิดใด

สันธาน   บุพบท   สรรพนาม

สันธาน

400

สง-กราน สะกดอย่างไร

สงกรานต์

400

เขานั่ง รถเมล์ กลับบ้านเป็นประจำ

รถโดยสารประจำทาง

400

สวด – มน  สะกด?

สวดมนต์

400

พระชนก แปลว่า

พ่อ

500

บอ-ริ-สุด สะกดอย่างไร

บริสุทธิ์

500

ฉันปวดฟันจนต้องไปหา หมอฟัน

ทันตแพทย์

500

ราม – มะ – เกียน  สะกดอย่างไร

รามเกียรติ์

500

สุราฤทธิ์ แปลว่าอะไร 

เทวดา

Click to zoom
M
e
n
u