OPBOUW
FUNCTIES
DIVERS
100

aminozuren

Waaruit zijn proteïnen opgebouwd?

100

Actine en myosine

Welke eiwitten zorgen voor spiercontractie?

100

Hydrolyse-reactie

Hoe wordt het type reactie genoemd waarbij er een splitsing van moleculen gebeurt en water als reagens optreedt?

200

Bouwsteen van sommige polysachariden

Wat is glucose?

200

Belangrijk onderdeel van alle biomembranen.

Wat is de functie van de fosfolipiden?

200

As

Wat blijft over na verbranding van de droge massa?

300

Galactose en glucose

Waaruit is lactose als disacharide opgebouwd?

300

Glycogeen

Wat is de reservesuiker in dierlijke cellen?

300

20

Hoeveel aminozuren bestaan er?

400

Glycerol en 3 vetzuren

Waaruit is een triglyceride opgebouwd?

400

Het decoderen van DNA bij de proteïnesynthese.

Wat is een functie van RNA?

400

C12H22O11

Wat is de brutoformule van de disachariden?

500

Een (desoxy)ribose, een fosfaatgroep en een organische base

Waaruit is een nucleotide als bouwsteen voor DNA of RNA opgebouwd?

500

Mg2+

Welk ion speelt een belangrijke rol bij het functioneren van spieren en zenuwen?

500

Oxigenatie

Hoe heet het proces waarbij zuurstof gebonden wordt aan hemoglobine?

Click to zoom
M
e
n
u