Numbers
People
siblings
month
English to Chinese
100

wu

five

100

wo

I/me

100

jie jie

older sister

100

yi yue

January

100

hello

ni hao

200

shi

ten

200

ni

you

200

mei mei

younger sister

200

wu yue

May

200

American

mei gou ren

300

shi wu

15


300

ta

he/her

300

di di

younger brother

300

shi yue

October

300

Chinese

zhong gou

400

shi jiu

19

400

mama

mom

400

gege

older brother

400

yi yue

November

400

My name is the Amazing Sarah!!!!!!!

(amazing not to be translated,)

Wo de mingzi jiao Amazing Sarah!!!!!!!

500

er shi si

24

500

baba

dad

500

xiong di jie mei 

siblings 

500

jin tian shi shi yi yue shi er ri

Today is November 11

500

I have a pencil

Wo you qian bi 

Click to zoom
M
e
n
u