Prøv lykken
Komma who?
Mystiske grammatik
Når det (igen) handler om komma
Tegn eller noget?
100

Hvad er præpositioner på dansk?

Hvad er forholdsord?

100

Skal der altid være komma foran men?

Ja

100

Nævn bøjningsformer for navneord

Ubestemt ental, bestemt ental, ubestemt flertal, bestemt flertal

100

Hvilken grundregel er der som udgangspunkt for at sætte komma?

Du skal finde grundled (X) og udsagnsled (O)

100

Grundled på latin

Subjekt

200

Hvad er pronomen?

Stedord

200

Sæt komma i sætningen

Hunden løb væk da damen kom gående

Hunden løb væk, da damen kom gående

200

Bøjningsformer for adjektiver

1. grad, 2. grad og 3. grad

200

Hvor mange grundregler der?

Otte

200

Forklar genstandled og hvilket tegn anvendes der?

Den sætning der udsættes for handling.

Trekant.

300

Find substantivet, verbet og adjektivet

Danseren Katrine danser og smiler smukt

Substantiv: Danseren Katrine

Verbet: danser og smiler

Adjektivet: smukt


300

Sæt komma i sætningen

Da Ulla skulle købe en is købte hun i stedet en sodavand.

Da Ulla skulle købe en is, købte hun i stedet en sodavand.

300

Hvad består en simpel sætningsanalyse af?

Grundled = X og Udsagnsled = O

300

Forklar hvornår der ikke skal være komma før at

Hvis det er henført af et udsagnsord

300

Udsagnsled på latin

Verballed

400

Hvad er konjunktioner på dansk?

Bindeord
400

Sæt komma i sætningen

Pigen gik sig en lang tur mens hun betragtede fuglene og derefter skyndte hun sig hjem

Pigen gik sig en lang tur, mens hun betragtede fuglene, og derefter skyndte hun sig hjem

400
Bøjningsformer for udsagnsord

Bydeform, navnemåde, nutid, datid, førnutid, førdatid, kort tillægsform og lang tillægsform

400

Forklar reglen med som/der

Hvis som og der kan byttes ud med hinanden, skal der sættes et komma før disse.

400

Forklar hensynsled

Det led der fortæller, hvad eller hvem grundleddet gør noget for.

500

Hvilken ordklasse (på latin) har alle de ord i sig, som vi ikke kan indsætte andre steder

Adverbier (biord)

500

Sæt kommaet i sætningen:

Når vi skal lave opgaver er det vigtigt at vi koncentrerer os og gør vores bedste.

Når vi skal lave opgaver, er det vigtigt, at vi koncentrerer os og gør vores bedste.

500
Forklar forskellen på stærke og svage verber

Svage = bøjning med endelse -ede, -de eller -te

Stærke = vokalændring

500

Hvad kaldes den del af en sætning, som kan udelades uden at miste betydning?

Hvad er en indskudt sætning?

500

Tegnet omsagnsled til grundled

Cirkel med kryds i midten

M
e
n
u