Dansk - Grammatik
Dansk - Grænser
Dansk - Artikler
Dansk - Stavefejl
Dansk - Billedanalyse
100

Hvad hedder det "r" man sætter på et udsagnsord i præsens?

Hvad er nutids-r?

100

Længden på grænsen mellem Usa og Mexico

Hvad er 3144 km?

100

Navnet på overskriften i en artikel.

Hvad er en rubrik?

100

Følgende ord er skrevet ukorekt:

Partikel

Hus

Pyton

Proces

Ukorekt (staves ukorrekt)

100

Man undersøger de enkelte dele i billedet.

Hvad er billedanalyse?

200

Hvad hedder det tegn man sætter mellem 2 udsagnsled og 2 grundled.

Hvad er et komma?

200

Navnet på en mur der skiller Mexico og USA.

Hvad er Trumps mur?

200

Et resumé fremhævet i starten af artiklen.

Hvad er en manchet?

200

Hvilket følgende ord er skrevet ukorrekt:

Astronomisk

Computer

Overnatturlig

Mareridt

Overnatturlig

200

Varme farver

Hvad er rød, gul og orange?

300

Det tegn som afslutter en sætning.

Hvad er et punktum?

300

En operation hvor man fjerner fosteret.

Hvad er en abort?

300

Her står journalistens navn og kontaktoplysninger.

Hvad er en byline?

300

Hvilket følgende ord er skrevet ukorrekt:

Akrobat

Arbejdsudygtig

Beskæftigelesmulighed

Dokument

Beskæftigelesmulighed

300

Et dyr, der er et symbol på fred.

Hvad er en due?

400

Det danske ord for et subjekt

Hvad er et grundled?

400

Forkortelsen for en demilitariseret zone.

Hvad er dmz?

400

En vigtig information sat i en "kasse" i en artikel

Hvad er en faktaboks?

400

Hvilket følgende ord er skrevet ukorrekt:

Fragment

Indhold

Højærværdighed

Uddearbejdende

Uddearbejdende

400

Et symbol på døden.

Hvad er en sort krage?

500

Hvad hedder et "verbum" på dansk?

Hvad er et udsagnsord?

500

En festival, hvor man kan fejre sin seksulitet.

Hvad er en lgbt+-festival?

500

Artiklens hovedtekst skrevet i en eller flere spalter.

Hvad er en brødtekst?

500

Hvilket følgende ord er skrevet ukorrekt:

Speciallægepraksis

Astronomisk

Akkurrat

Akkurrat

500

Det er delt op i forgrund, mellemgrund og baggrund.

Hvad er et billede/et foto?

M
e
n
u