Skriftlighed
Modernisme
Realisme
Eksistentialisme
Blandet
100

Hvilke to genrer kan I trække til den skriftlige eksamen? 

Debatterende artikel og analyserende artikel. 

100

Hvad påvirker i særlig grad modernisterne? 

De forskellige kriser (Økonomiske og krige) 

100

Tove Ditlevsen skriver indenfor denne form for realisme? 

Socialrealisme 

100

Den moderne (franske) eksistentialisme er særligt præget af disse to? 

Jean-Paul Sarte og Albert Camus 

100

Beskriv middelalderens litteraturs ophavssituation

De er mundtligt overleveret 

200
Hvad er de tre taksonomiske niveauer når det kommer til dansk skriftlighed? 

Redegørende, analyserende og vurderende 

200

Hvad kan vi sige om den sproglige del af modernismen? 

Modernismen kaldes ofte et sprogligt eksperiment 

200

Hvad hedder den tidligste form for realisme (1800-1870)? 

Poetisk realisme 

200

Heretica flytter fokus i litteraturen og gør den...?

Indadvendt (følelser, sjælelige mm.) 

200

Hvilke typer af dokumentargenrer arbejdet vi med? 

Observerende og dybdeborende dokumentar

300

Hvad vil det sige at perspektivere? 

At kunne sætte det man arbejder med i forhold til en større kontekst. 

300

Nævn 3 typer modernisme - alle 3 skal være korrekte

Den tidlige modernisme (1890-1945)

Efterkrigsmodernisme (1945-1960) 

Heretica (1950’erne)

60’er modernisme

Formel modernisme 

Storbymodernisme og postmodernisme

Minimalisme og modernistisk lyrik 

300

Hvad er tommelfingerreglen, når man skal vurdere om noget er realisme? 

Man kan stille sig spørgsmålet om dette kunne være sket i virkeligheden? Og svare "Ja" 

300
Den danske eksistentialist Søren Kirkegaards hovedværk anses som værende...

Enten - Eller (1843)

300

Hvad består det "moderne" i, når det kommer til Det Moderne Gennembrud? 

Det moderne forholder sig i højere grad til den situation Danmark befinder sig i (Første demokrati, urbanisering, industrialisering) 
M
e
n
u