LYD
MORFEMER
FREMMEDORD
NAVNEORD
TILLÆGSORD
100
Hvilken lyd har bogstavet "i" i ordet "fisk"?
e-lyd
100
Hvilke morfemer består ordet af: bilen
bil-en
100
Hvad betyder ordet: adræt
som bevæger sin krop let, elegant og smidigt
100
Hvilket ord i sætningen er et navneord: "Han spiste et æble"
æble
100
Hvad er et tillægsord?
ord som lægger sig til et navneord og typisk beskriver en egenskab ved en person, en genstand el.lign. fx stor, rød og venlig. Tillægsord kan bøjes i bestemthed, tal og i 3 grader.
200
Hvilken lyd har bogstavet "y" i ordet "kyst"?
ø-lyd
200
Hvilke morfemer består ordet af: hestene
hest-e-ne
200
Hvad betyder ordet: debut
persons, især kunstners, første offentlige fremtræden ?- eller man siger det, om noget man gør for første gang.
200
Hvilket ord i sætningen er et navneord: De så ofte langt ud i fremtiden
fremtiden
200
Hvilket ord i sætningen er et tillægsord: Hun købte sig en fin hat.
fin
300
Hvilken lyd har bogstav-kombinationen "sp" i ordet "spark"?
sb-lyd
300
Hvilke morfemer består ordet af: forståelse
for-stå-else
300
Hvad betyder ordet: kalkulere
beregne, udregne
300
Hvordan bøjes "kat" i flertal ubestemt?
flere katte
300
Hvilket ord i sætningen er et tillægsord: Skoven var fuld af hvide anemoner.
hvide
400
Hvilken lyd har bogstav-kombinationen "st" i ordet "straks"?
sd-lyd
400
Hvilke morfemer består ordet af: morgenstemning
morgen-stem-ning
400
Hvad betyder ordet: makværk
dårligt og sjusket arbejde
400
Hvordan bøjes "finansminister" i flertal bestemt?
alle finansministrene
400
Hvordan bøjes tillægsordet "ny" i 2. grad?
nyere
500
Hvilket bogstav ville lydmæssigt kunne erstatte bogstaverne "eau" i ordet "niveau"?
bogstav o
500
Hvilke morfemer består ordet af:børnehavebørnenes
børn-e-have-børn-ene-s
500
Hvad betyder ordet: indicium
at blive dømt på indicier = blive dømt på beviser der sandsynliggør at den anklagede er skyldig, men uden at der foreligger en tilståelse
500
Ordet "risiko" kan hedde 2 ting i flertal ubestemt. Hvilke to ting?
flere risikoer - eller risici
500
Hvad hedder tillægsordet "gammel" i 3. grad?
ældst
Click to zoom
M
e
n
u