Guldkysten
Trankerbar
Bagrund
Trekantshandel
Dansk vest-inden
99

Hvor mange år var Christiansborg det vigtigste danske fort i kysten

200 år

99

Hvornår nåede danskerne ind i indien og fik magt over trankebar 

I 1620

99

Hvornår blev det ostindiske kompagni lavet

Det blev grundlagt i 1602

99

Hvor gik trekantshandlen

Mellem Europa, Afrika og Caribien

99

Hvorfor koloniserede man de dansk vestindiske øer 

På grund af trekantshandlen

199

Hvornår grundlagde danskerne og norskernde  forterende i afrika

Det var i 1659

199

Hvornår grundlage Chistian den 4 det ostindiske firma


Det var i 1616

199

Hvem var det der sendte Christoffer Columbus

Det var den spanske konge og dronning 

199

Hvad går trekantshandlen ud på

Trekantshandlen var et handelssamarbejde, der udvekslede varer mellem Europa, Afrika og Amerika.

199

Hvornår havde danmark de dansk vestindiske øer

1672 til 1917

299

Hvilket årstal lykkedes det de danske søfolk at erobre det svenske fort i Guineabugten  

I 1658

299

Hvornår fandt portugiserne søvejen til Asien

Det var i 1948

299

Hvor lå den koloni der afskaffede slaveri og hvornår

Det skete i England 1833

299

Hvilke varer indgik i Trekantshandlen

Tobak, indigo, træ og skibsbygning produkter

299

Hvem spillede  en vigtig rolle i dansk vestindien

peter von scholten

399

Hvad brugte man slaverne til?

Man brugte dem meget til ting som landbrug og andre matrialer som bomuld, sukker og andre kryderier

399

Hvornår sendte kompagniet sit første skib afsted

29 nov 1618

399

Hvornår blev dansk slavehandel ulovligt

I 1792

399

Hvor gik trekanthandlen

Den gik fra danmark til vestindien til africa

399

Hvorfor solgte man de vestindiske øer

Fordi der ikke længere var en god forretning på grund af slaveriets ophævelse og lave sukkerpriser

499

Hvorfor hed det guldkysten

På grund af de rige guldforekomster

499

Hvilket årstal blev trankebar solgt

Det var I 1845

499

Hvem styre de spanske kolonier

Hærførere og embedsmænd

499

Hvornår sluttede slavehandel i damark

Det sluttede i 1803 men det fortsatte i de Dansk vestindiske øer ind til 1848

499

Hvad fik Danmark for de vestindiske øer

Et 100 års check på 25 millioner dollars

M
e
n
u