Novellen rundt
Novellens analyse
Novellens opbygning
100

Nævn titlen på en novelle vi har læst

For eksempel "Bodils Bryllupstårer"

100

Det sted, som novellen foregår, kaldes for m....

miljø

100

Er der få eller mange personer i en novelle?

Få personer

200

Den der fortæller novellen

fortæller

200

Et andet ord for at beskrive en person i en novelle

Personkarakteristik

200

Sætter en novelle fokus på én begivenhed eller mange begivenheder?

Én begivenhed

300

Den der har skrevet novellen

Forfatter

300

Når vi skal finde ud af, hvorfor forfatteren har skrevet novellen, arbejder vi med novellens b......

Budskab

300

Hvis en novelle springer i tid, kaldes det...

Flashback

400

Dette kan man sige om længden på en novelle

Den er kort

400

Mange noveller slutter på denne måde med en....

åben slutning

400

Når en novelle starter midt i handlingen, kaldes det...

In medias res

500

Hvilken litterær genre er noveller?

Fiktion

500

Når en person i novellen beskrives indefra gennem tanker og følelser

Indre synsvinkel

500

Et andet ord for novellens opbygning

Komposition

Click to zoom
M
e
n
u