Meningsjournalistik
Værklæsning - Sonnergaard
100

Emner og punkter vi har arbejdet med

Nyhedsgenren, danske avisers historie, avislayout, avistyper og nyhedskriterier

100

Temaer

Det fremmedgjorte individ, ensomhed, kærlighedsløse forhold, tabere, vold, konsekvensløs vold, mad, alkohol, stoffer.

200

Model der indeholder 9 segmenter brugt til at definere modtagere

Gallups kompas

200

Novelle om underboen der død

Bananfluer


300

Diskursbegreber

Nodalpunkt, ækvivalenskæde og flydende betegnere

300

Hvad Blackout også kan blive kategoriseret som

Kortprosa


400

Hvilken analysemetode man kan bruge og hvor man kan finde den

Håndbog til dansk - 4.11 Diskursanalyse

400

Kendetegn af Jan Sonnergaard

Ekspressiv skrivestil, passivt sprog, utroværdig fortæller, grotesk realisme, musikreferencer, status life


500

Model der inddrager konklusion, baggrund, uddybning og detaljer

Nyhedstrekanten

500

Analysemetoder

Håndbog til dansk - litteratur, sprog og medier:
5. Sproglig-stilistisk analyse af litterære tekster

Klasseteori og Fortæller: 18/1 3. modul.
 1. Klasseteori.docx og Foræller.pptx


Jan Sonnergaard: 9/2 5. modul.

Jan Sonnergaard - stil, sprog og tematikker.docx


M
e
n
u