Grammatik
Danske forfatter
Danskfaglige begreber
Filmiske virkemidler
Den sjove (om jeres lærere)
100

Ordklasse, som følgende ord tilhører: bage, sidde og løbe.

Hvad er udsagnsord (verber)?

100

Byen, hvor H.C. Andersen blev født og voksede op.

Hvad er Odense?

100

En tekstgenre, som er en kort, episk fiktionsfortælling med et enkelt handlingsforløb og et begrænset persongalleri. 

Hvad er en novelle?

100

Perspektiv, hvor vi befinder os under motivet, hvorfor det derved let kommer til at fremstå mere dominerende eller overlegent.

Hvad er frøperspektiv?

100

Uddannelseslederen på HTX.

Hvem er Mathilde?

200

Ordet, hvor kommaet skal stå foran i følgende sætning: Hun kom ikke for sent selvom hendes cykel punkterede på vej til skole.

Hvad er selvom?

200

Tv-serie fra 1970-1980'erne, som er instrueret af journalist og forfatter Lise Nørgaard. 

Hvad er "Matador"?

200

Ord, der bruges om de linjer, som digtes strofer, består af.

Hvad er vers (verselinjer)?

200

Kamerabevægelse, som kan det give rystede optagelser, der kan forstærke en nervøsitet eller en kaotisk stemning.

Hvad er håndholdt kamera?

200

Efterkommer af en fransk (og tysk) konge. Har arbejdet på et kyllingeslagteri. Underviser i, men praktiserer slet ikke demokrati.

Hvem er Bo?

300

Ordet, som i følgende sætning er stavet forkert: Det er sjældent, han for lejlighed til at fordybe sig i sit arbejde.

Hvad er for?

300

Forfatter og cykelkommentator på 85 år, som er kendt for sit sprudlende og billedrige sprog.

Hvem er Jørgen Leth?

300

Begrebet for en gengivelse af en teksts handling, som er kortere end et referat.

Hvad er et resumé?

300

En kamerabevægelse, hvor det ikke er kameraet, der bevæges, men derimod linsen i kameraet.

Hvad er zoom?

300

Går til hiphop. Elsker Ringenes herre-trilogien og stegt flæsk med persillesovs.

Hvem er Helle?

400

Navnet på sætninger begyndende med ord som at, fordi, selvom og da. 

Hvad er bisætninger/ledsætninger?

400

Salmedigter og præst, som var en af initiativtagerne til folkehøjskolen.

Hvem er N.F.S. Grundtvig?

400

Overordnet begreb for genren, hvor digte hører under.

Hvad er lyrik?

400

Billedbeskæring, der giver os overblikket over en bestemt lokalitet og ofte kan være den første introduktion til stedet. 

Hvad er supertotalbillede?

400

Læser over 30 bøger om året (skønlitteratur). Har fået et kys på kinden af Peter Mygind. Elsker sushi og ribeye. Har skudt 2 fasaner.

Hvem er Louise?

500

Ordklasse, som følgende ord tilhører: på, ved, af og i.

Hvad er forholdsord (præpositioner)?

500

Teolog og filosof fra 1800-tallet, som er en af de vigtigste åndelige filosoffer i moderne tid.

Hvem er Søren Kierkegaard?

500

Begreb, som betegner, at en historie starter midt i en handling, uden indledning (ofte brugt i noveller).

Hvad er in medias res?

500

Klipning, hvor der vises forskellige handlinger forskellige steder, uden at de direkte har noget med hinanden at gøre, uden at de mødes, og uden at de nødvendigvis foregår på samme tid.

Hvad er parallelklipning?

500

Har mødt Captain Kirk fra Star Trek (William Shatner) og har poseret på et billede med ham. Har svømmet i Stillehavet og det Indiske Ocean i samme uge. Er en af otte søskende.

Hvem er Anthony?

Click to zoom
M
e
n
u