List / Jehlice
Původ
Využití
Květ
Plod
100

Má cypřišek nutkajský listy nebo jehlice?

Šupinovité listy

100

Patří trnovník akát mezi naše původní dřeviny?

Ne, v některých oblastech je považován za invazivní

100

Jak vznikl druhový název javoru mléče?

Jeho řapík po natržení roní mléku podobnou tekutinu

100

Jakou barvu má květ šácholanu hvězdovitého?

Bílou či světle růžovou

100

Který ze zástupců borovicovitých v parku má největší šišku?

Borovice černá (kolem 10 cm)

200

Čím jsou nápadné listy habru?

Výrazným žilkováním

200

Zmarličník --- pochází z 

Východní Asie (Japonska)

200

Která z dřevin parku by se dala označit za "živoucí fosílii"?

Jinan dvoulaločný

200

Jakou barvu má květ lípy srdčité?

Žlutavě bílou

200

Co je plodem trnovníku akátu?

Lusk

300

Kolik laloků mají listy dubu červeného?

3 - 5

300

Jak nazýváme čisté porosty buků?

Bučiny

300

Dřevo zmarličníku je velmi kvalitní. Pravda/lež?

Lež - není pevné ani trvanlivé, přesto se využívá v nábytkářství
300

Jaké květenství má trnovník akát?

Hroznovité

300

Co je plodem habru obecného?

Oříšek

400

Ve svazečcích po kolika vyrůstají jehlice borovice lesní?

Po dvou

400

Odkud pochází borovice černá?

Z jižní Evropy a Malé Asie

400

Proč byl dříve modřín opadavý vysoce ceněný?

Pro svou pryskyřici

400

Kdy se objevují květy javoru mléče?

Dlouho před vyrašením listů

400

Co je plodem šácholanu hvězdovitého?

Souplodí měchýřků (nazývané také šách)

500

Jaký tvar má čepel listu zmarličníku? 

Vejčitý, ledvinitý

500

Odkud pochází cypřišek nutkajský?

Záliv Nootka (Severní Amerika)

500

K čemu se využívaly větve lísky turecké?

K výrobě dýmek

500

Proč se v parcích vysazují většinou jen samci jinanu dvoulaločného?

Zralá semena samic nevábně zapáchají

500

Co je plodem platanu javorolistého?

Nažka

Click to zoom
M
e
n
u