IT
DMI Teknik
Vejret
Internationale Samarbejder
Formater på DMI
100

Det forkortes EDB.

Hvordan forkortes Elektronisk DataBehandling ?

100

Jens Q

Hvem er daglig leder for IT/R-Teknik

100

Kumulus

Hvad kaldes skyer der er kuppelformede, flade i bunden ?

100

WMO

Hvordan forkortes World Meteorological Organization ?

100

Det er forgængeren til TDCF (Table Driven Code Forms) ?

Hvad er TAC (Traditional Alphanumeric Codes) ?

200

Det hedder dmisdc.

Hvad kaldes drift's ticket system ?

200

i Karup.

Hvor ligger tekniks værksted ?

200

Et møderum på dmi og en kendt meteorolog.

Hvad og Hvem er Voldborg

200

ESA

Hvordan forkortes European Space Agency ?

200

Det kaldes en SYNOP

Hvad kaldes en måling af vejret, målt på/fra overfladen af jorden ?

300

Det er GIT og Perforce

Hvilke 2 versions styringsystemer er anerkendt på DMI ?

300

På island.

Hvor står DMI's supercomputer ?

300

Det er et optisk fænomen; en "lyseffekt", som skabes på himlen, når lys fra Solen rammer små vanddråber i luften

Hvad er en regnbue ?

300

Det står for : Data, Operations, Scientific and Technical Advisory Group

Hvad står DOSTAG for ?

300

Det er alfanumerisk kode til at angive observationer af "upper air soundings"

Hvad er TEMP ?


400

Ubuntu 18.04 Bionic

Hvilket styresystem ligger på DMI udleveret linux laptops ?

400

De heder Pluvio målere

Hvad hedder de regnvands målere vi har, der bliver ladet op via solpaneler ?

400

Det er når dagens maksimumstemperatur i mere end fem på hinanden følgende dage overstiger den gennemsnitlige maksimumtemperatur med 5 °C, målt i forhold til en normperiode fra 1961 til 1990.

Hvad er en hedebølge (i følge WMO) ?

400

Copernicus, tidligere kaldet GMES.

Hvad er det europæiske program for etablering af en europæisk jordobservationskapacitet ?

400

Det er et format til at gemme griddet meteorologiske data som fx NWP model resultater

Hvad er GRIB ?

500

Det er "72 31 00 01"

Hvad er nummeret på statens-it servicedesk ?

500

På Stevns, Rømø, Sindal, Bornholm og i Virring.

Hvor har DMI Radar'er stående ?

500

Maj 2018

Hvilken er den mest solrige måned i danmark siden 1920 ?

500

EUMETSAT

Hvordan forkortes European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites ?

500

Det er de 3 mest? brugte "aeronautical meteorological codes"

Hvad er METAR, SPECI og TAF ?

Click to zoom
M
e
n
u