Grundvand
process
vandets kredsløb
Drikkevand
Kildevand

100

Hvor bliver grundvand pumpet op fra?

Undergrunden

100

Hvordan kommer regnvandet ned til grundvandet?

ved en nedsivning ned gennem jorden

100

Hvad er et andet ord for regn som indgår i vandets kredsløb?

Nedbør

100

Hvad er drikkevand?

Det er rent vand man kan drikke som er sikkert

100

Hvad er kildevand?

Det er vand som er tappet fra en kilde

200

Hvor kommer det meste af vores drikkevand fra?

Fra grundvand

200

Hvad kaldes stedet grundvandet bliver renset?

Vandværk

200

Hvordan kommer regnskyer til?

Vandet fordamper og kommer op i skyerne

200

Hvor mange meter ned skal man bore for at finde grundvandet?

20-60 meter

200

Hvad er kildevæld?

Et sted hvor vandet naturligt løber fra grundvandet og ud af jordoverfladen

300

Hvad hjælper hele tiden med at lave grundvand?

Nedbør

300

Hvor lang tid tager det ca for regnvandet at sive ned til grundvandet?

Ca 30-50år

300

Hvor bevæger vandet sig hele tiden rundt i kredsløbet?

De bevæger sig hele tiden i havet, skyer, grundvand og vandløb

300

Hvor meget vand levere vandværkerne pr. dag?

Ca 25.000 m3

300

Hvor løber mange kilder igennem?

Gennem kalksten og andre klippemineraler 

400

Hvad er grundvandsmagasiner?

Den mest udnyttelige del af grundvandet 

400

Hvad gør som det sidste for at dræbe bakterierne i grundvandet?

UV-lys

400

Hvorfor falder regnen ned fra skyerne?

Dampen bliver koldere of fortætter sig og er for tungt til at være i skyen

400

hvilket fastsatte krav skal overholdes i forbindelse med husholdning eller fødevare

kvalitetskravene for drikkevand og vand

400

Hvor mange kildepladser levere vand?

49 

500

Hvad kan stoppe regnvand i at sive ned til grundvandet?

Lerlag eller Kridtlag

500

Hvad sker der lige inden vandet bliver sendt ud i vores vandhane?

Det bliver luftet og filtreret, inden det sendes ud til vandhanerne.

500

Hvad kalder man også vandets kredsløb?

Hydrologi

500

Hvor mange procent af alt vand på jorden går ud til befolkningen som drikkevand?

0,5%

500

Hvad adskiller mineralvand fra kildevand?

Opløste luftarter (Kulsyre eller svovlbrinte)