Häälikud
Reeglid
Paranda vead
Lause lõpumärk
Tähed ja häälikud
100
Milliste häälikute alla kuulub a?
täishäälik
100
Millest koosneb sõna?
tähtedest
100
Kuss on kap
Kus on kapp?
100
Tere
!
100
Mitu tähte ja häälikut on sõnas auto?
4 tähte ja 4 häälikut
200
Mis häälik on m?
Kaashäälik
200
Millest koosneb jutt?
sõnadest
200
hüiumärk
Hüüumärk
200
Loe
!
200
Mitu tähte ja häälikut on sõnas kass?
4 tähte ja 3 häälikut
300
Mitu tähte on meie tähestikus?
32
300
Mille kirjutad suure algustähega?
Nimed
300
Suretäheka
suure tähega
300
Kus on pliiats
?
300
Mitu tähte ja häälikut on sõnas kool?
4 tähte ja 3 häälikut
400
Nimeta kõik sulghäälikud.
k p t g b d
400
Mis moodustavad täishäälikuühend?
Kaks või enam kõrvuti olevat täishäälikut.
400
Misa tet
Mis sa teed?
400
Raamat on laual
.
400
Mitu tähte ja häälikut on sõnas koolikott?
9 tähte ja 7 häälikut
500
Nimeta kõik täishäälikud.
a e i o u õ ä ö ü
500
Mille moodustavad tähed kindlas järjekorras?
Tähestiku
500
Miksa nitekit
Miks sa nii tegid?
500
Kus sa lähed
?
500
Mitu tähte ja häälikut on sõnas roosinupp?
8 tähte ja 6 häälikut
Click to zoom
M
e
n
u