Loodusvarad
Maavarad1
Maavarad2
Energia
Mõisted
100
Mida nimetatakse loodusvaraks?
Mis on kõik looduses leiduv, mida inimesed vajavad ja kasutavad.
100
Mis on maavarad?
Mis on maapõues esinevad ained, mida inimesel on võimalik majanduslikult kasutada.
100
Nimeta Eesti tähtsaim maavara.
Mis on põlevkivi.
100
Mis võime on energial?
Energial on võime teha tööd.
100
Mis on settekivim?
Mis on tekkinud mitmesuguste setete kogunemisel veepõhja ja nende kivistumisel.
200
Loodusvarad jaotatakse kahte suurde rühma:
Mis on taastuvad ehk uuenevad ja taastumatud loodusvarad.
200
Millest koosnevad kivimid?
Mis on mineraalid.
200
Mis on põlevkivi teaduslik nimetus?
Mis on kukersiit.
200
Mis on planeet Maa energiaallikas?
Mis on Päike.
200
Mis on tardkivim?
Mis on magma või laava tardumisel tekkinud kivim.
300
Taastuvad ehk uuenevad loodusvarad on...
mis on õhk, vesi, muld, mets, metsloomad,taimestik
300
Mis on mineraalid?
Mis on kindla ehituse ja koostisega looduslik aine.
300
Nimeta peale põlevkivi veel Eestis leiduv maavara.
Mis on turvas.
300
Missugust energiat kasutavad hüdroelektrijaamad?
Mis on voolava ja langeva vee energia.
300
Mis on tuulegeneraator?
Mis on elektrituulik, mis muudab tuule energia teist liiki energiaks.
400
Nimeta taastumatud loodusvarad...
Mis on maavarad: liiv, kruus, põlevkivi, paekivi, turvas, fosforiit, ravimuda, mineraalvesi.
400
Ühest mineraalist koosnev kivim...
Mis on marmor.
400
Milleks kasutatakse põlevkivi?
Kasutatakse kütusena soojuselektrijaamades ja toorainena keemiatööstuses.
400
Nimeta suurim ja moodsaim hüdroelektrijaam.
Mis on Jägala jõel asuv Linnamäe hüdroelektrijaam.
400
Nimeta Eesti rahvuskivi?
Mis on paekivi ehk paas.
500
Nimeta kõige olulisem loodusvara. See on kõigi taastuvate loodusvarade energiaallikaks.
Mis on päikesekiirgus.
500
Tekke järgi jaotatakse kivimid
Mis on kolme rühma: tardkivimid, settekivimid ja moondekivimid.
500
Mida tähendab, et enne kasutamist põlevkivi rikastatakse.
Mis tähendab, et põlevkivikihid on maapõues vaheldumisi lubjakivikihtidega. Enne kasutamist põlevkivi ja lubjakivi segust eraldatakse lubjakivi.
500
Kuidas on võimalik päikeseenergiat koguda ja seda muundada elektrienergiaks?
Mis on päikesepaneelide abil.
500
Mis on moondekivim? Too näiteid.
Mis on maakoores moondunud sette- või tardkivim. Näiteks lubjakivi sulamisel on tekkinud marmor.
Click to zoom
M
e
n
u