Loodusvarad
Maavarad1
Maavarad2
Energia
Mõisted

100

Mida nimetatakse loodusvaraks?
Mis on kõik looduses leiduv, mida inimesed vajavad ja kasutavad.

100

Mis on maavarad?
Mis on maapõues esinevad ained, mida inimesel on võimalik majanduslikult kasutada.

100

Nimeta Eesti tähtsaim maavara.
Mis on põlevkivi.

100

Mis võime on energial?
Energial on võime teha tööd.

100

Mis on settekivim?
Mis on tekkinud mitmesuguste setete kogunemisel veepõhja ja nende kivistumisel.

200

Loodusvarad jaotatakse kahte suurde rühma:
Mis on taastuvad ehk uuenevad ja taastumatud loodusvarad.

200

Millest koosnevad kivimid?
Mis on mineraalid.

200

Mis on põlevkivi teaduslik nimetus?
Mis on kukersiit.

200

Mis on planeet Maa energiaallikas?
Mis on Päike.

200

Mis on tardkivim?
Mis on magma või laava tardumisel tekkinud kivim.

300

Taastuvad ehk uuenevad loodusvarad on...
mis on õhk, vesi, muld, mets, metsloomad,taimestik

300

Mis on mineraalid?
Mis on kindla ehituse ja koostisega looduslik aine.

300

Nimeta peale põlevkivi veel Eestis leiduv maavara.
Mis on turvas.

300

Missugust energiat kasutavad hüdroelektrijaamad?
Mis on voolava ja langeva vee energia.

300

Mis on tuulegeneraator?
Mis on elektrituulik, mis muudab tuule energia teist liiki energiaks.

400

Nimeta taastumatud loodusvarad...
Mis on maavarad: liiv, kruus, põlevkivi, paekivi, turvas, fosforiit, ravimuda, mineraalvesi.

400

Ühest mineraalist koosnev kivim...
Mis on marmor.

400

Milleks kasutatakse põlevkivi?
Kasutatakse kütusena soojuselektrijaamades ja toorainena keemiatööstuses.

400

Nimeta suurim ja moodsaim hüdroelektrijaam.
Mis on Jägala jõel asuv Linnamäe hüdroelektrijaam.

400

Nimeta Eesti rahvuskivi?
Mis on paekivi ehk paas.

500

Nimeta kõige olulisem loodusvara. See on kõigi taastuvate loodusvarade energiaallikaks.
Mis on päikesekiirgus.

500

Tekke järgi jaotatakse kivimid
Mis on kolme rühma: tardkivimid, settekivimid ja moondekivimid.

500

Mida tähendab, et enne kasutamist põlevkivi rikastatakse.
Mis tähendab, et põlevkivikihid on maapõues vaheldumisi lubjakivikihtidega. Enne kasutamist põlevkivi ja lubjakivi segust eraldatakse lubjakivi.

500

Kuidas on võimalik päikeseenergiat koguda ja seda muundada elektrienergiaks?
Mis on päikesepaneelide abil.

500

Mis on moondekivim? Too näiteid.
Mis on maakoores moondunud sette- või tardkivim. Näiteks lubjakivi sulamisel on tekkinud marmor.