Acronyms
Jokes
Matematik
Summer
Svenska
100

What is BFF?

Best friends forever

100

What animal is always at a baseball game?

A bat.

100

Vad är 151+99?

250

100

Flavored ice on a stick.

Popsicle/Ice Cream

100

Hur många vokaler har ordet "Yttrandefrihetsgrundlagen?"

y a e i e u a e

Svar: 8

200

What is VIP?

Very Important Person

200

What kind of tree fits in your hand?

A palm tree.

200

Vad är 6x7?

42

200

This game is played with racket and ball.

Tennis

200

Vad är motsatsordet till lång?

Kort

300

What is AKA?

Also known as

300

How do you know the ocean is friendly?It waves.

300

Jessica köper en bok för 320 kronor. En vecka senare är den på rea för 150 kronor. Hur mycket skulle Jessica ha sparat om hon köpt boken på rea istället?

170 kronor

300

In which country was the record for hottest temperature ever recorded set?

The United States

300

Vilka tre ord ska ha stor bokstav?


jag ska åka till min kompis sara i stockholm i helgen.

Jag, Sara, Stockholm

400

What is SYS?

See you soon

400

Which letter of the alphabet is the coolest?

Iced 'T'.

400

Hur mycket är 369/3 ?

123

400

In what US state was the beach ball invented?

California

400

Hur många skiljetecken ska det vara? 


Jag kan cykla springa hoppa simma gå rida och rulla.

5


Jag kan cykla, springa, hoppa, simma, gå, rida och rulla. 

500

What is HAND?

Have a nice day

500

What do you get when you combine an elephant with a fish?

Swimming trunks.

500

Sträckan är 1 meter lång i skalan 1:1 . Hur lång är sträckan i skala 1:4?

25 cm / 0,25 meter

500

In which two months are the Summer Olympics usually held?

July and August

500

Förklara vad verb, adjektiv och substantiv är och ge ett exempel till varje.

Verb är något man kan göra (hoppa, skriva...)

Adjektiv beskriver något (lång, glad...)
Substantiv är namn på saker (dator, penna...)

M
e
n
u