1
2
3
4
5
10

big ears

katta quloqlar

10

carry

tashimoq

10

caring 

g'amxo'r, mehribon

10

trunk

hartum

10

grab 

tutmoq, tortmoq, ushlamoq

10

use

qo'llamoq, foydalanmoq

10

strong legs

kuchli oyoqlar

10

spend 

sarflamoq

10

together

birgalikda

10

to live on their own

bir o'zi yashash

10

a lot of 

ko'p

10

with

bilan

10

long trunks

uzun hartumlar

10

take bath

yuvinmoq, cho'milmoq

10

each other 


bir-biriga, bir-birini, o'zaro

10

talk

gaplashmoq

10

look after 

g'amxo'rlik qilmoq, qayg'urmoq

10

just like

xuddi shunday, xuddiki

10

gray skin

kulrang teri

10

passage

matn

10

teach

o'rgatmoq, o'qitmoq

10

member

a'zo, vakil

10

strong

kuchli

10

vacation 

ta'til

10

learn 

o'rganmoq

M
e
n
u