Word classes
Oversæt
Grammar
England og USA
Mixed
100

A house, a tree and an apple

A noun (navneord)
100

Olivia og jeg er gode venner

Olivia and I are good friends

100

Hvad hedder "to be" i 3. person ental?

He/she/it is

100

Hvilken by er Englands hovedstad?

London

100

What do you call the fruit that is long, yellow and a little curved?

A banana

200

Running, swimming and dancing

A verb (udsagnsord)

200

Danmark er et smukt land med en smuk natur

Denmark is a beautiful country with a beautiful nature

200

Hvilken endelse sætter man på navneord i flertal?

S
200
Hvilken by er USA's hovedstad?

Washington DC

200

The name of the new movie about fighter pilots in America (in the cinemas now)

Top gun

300

Beautiful, nice, clever

Adjective (tillægsord)

300

Jeg kan ikke lide når det regner

I don't like when it rains

300

Hvad sætter man regelmæssige udsagnsord i datid?

-ed

300

What was the name of the president before Joe Biden?

Donald Trump

300

Hvor meget chokolade spiser amerikanerne tilsammen pr. sekund? 45 kg, 50 kg eller 55 kg

Hvert sekund spiser amerikanerne 45 kilo chokolade tilsammen

400

Under, between, besides

Preposition (forholdsord)

400

Mine kinder og min hage er røde

My cheeks and my chin are red

400

Hvordan bøjer man udsagnsordet "Drink"?

Drink, drank, drunk

400

Hvad er navnet på den engelsk dronning og hendes søn, der skal overtage hende?

Queen Elisabeth og Prince Charles
400

Hvad svarer 1 dansk krone til i amerikanske dollars? 6,79, 5,33 eller 7,06

6,79 

500

He, she, I, you

Pronouns (stedord)

500

Mine jogging-bukser er sorte med lilla og gule striber

My sweatpants are black with purple and yellow stripes

500

Michael Jackson synger i en af sine sange: "It don't matter if you're black or white". Hvad er der galt i denne sætning?

Den skal lyde: "It doesn't matter if you're black or white".

500

Hvad er navnet på den engelsk premierminister?

Boris Johnson

500

Hvad hedder en ombudsmand på engelsk? (Ombudsmanden holder bl.a. øje med, om virksomheder overholder regler for reklamer osv.)

An ombudsman

Click to zoom
M
e
n
u