Fysik1 Fysik2 Teknologi Matematik Prøv lykken

100

Hvad holder dig knyttet til jorden
Det gør tyngdekraftens virkning på dig

100

Hvad er solens vinkel over horisonten pga jordens hældningsakse
Bestemmer at vi har sommer når vi er længst fra Solen

100

Hvad er brainstorm
Idegenereringsprincip til udvikling af nyskabelser

100

Hvad er arealet af en firkant
L * B

100

Hvad er synergi effekt
1+1=3

200

Hvad er Pluto
Regnes ikke for en planet mere

200

Hvad er månen
Den har lagt navn til en periode på ca. 30 dage

200

Hvad er cirkelteknik
En ideudviklingsteknik der bygger på andre personers kommentarer og ny ide

200

Hvad er arealet af en trekant
1/2 h g

200

Hvad er ide udveksling
Byt med din ven og du har to

300

Hvad er et lysår
Den afstand lyset tilbagelægger på et år

300

Hvad er densitet af væske
Opdrift i forskellige væsker afhænger af den

300

Hvad er omvendt brainstorm?
En ideskabende proces, hvor man tager udgangspunkt i den absolut modsatte effekt af den man ønsker - for så at blive inspireret af dette til at "vende" det til det ønskede.

300

Hvad er kvadratet på en to-leddet størrelse
(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab

300

Hvad er samarbejdskontrakt
Skriftligt materiale, der skal forebygge problemer og forpligte til at levere en forventet ønsket indsats

400

Hvornår har vi vinter
Årstid når vi er tættest på Solen

400

Hvad er overfladearealet af en kugle
4 PI R^2

400

Hvad er associationsteknik
På skift nævner man noget tilsyneladende irrelevant inspireret af den forrige persons udsagn. Tilsidst udvælger man de udsagn der kan give mening for èn.

400

hvad er rationale tal
tal der opstår ved brøker med hele tal i tæller og nævner

400

Hvad er logbog
Materiale der skal hjælpe dig med at reflektere over ny læring og sætte den i relation med tidligere lærdom samt hjælpe dig med at strukturere og begrunde dine valg

500

Hvilken enhed regnes din vægt i
Regnes i [N]

500

Hvad er rumfanget af en kugle
4/3 PI R^3

500

Hvad er PxV skema
Udvælgelse af optimal løsning iht. dine krav og vurdering af opfyldelsesgrad for disse

500

hvad er tan (A) - hvad er stigningstallet
Forholdet mellem den modstående katete og den hosliggende katete i en retvinklet trekant - a/b

500

Hvad er problemtræ
Værktøj til at anskueliggøre virkning af et nøgleproblem samt årsager hertil

Århus Tech, 1. år, Fysik

Press F11 for full-screen mode

Edit | Download | Share

Correct Response      Continue