Natur-geografi
Dansk
Matematik
Musik
Studenterliv
100

Richterskalaen

Hvad er skala til at måle styrke på et jordskælv?

100

Skriftlig genre, der indeholder analyse og fortolkning af en tekst.

Hvad er Litterær Artikel?

100

A2+B2=C2

Hvad er pythagoras (læresætning)?

100
Komponeret musik spillet af et orkester

Hvad er klassisk musik?

100

Fransk-britisk dans, der ofte danses til galla

Hvad er (Les) Lanciers?

200

Vi passer på vores ressoucer, så de er til gavn for de kommende generationer.

Hvad er bæredygtighed?

200

Roman af Henrik Pontippidan, som for nylig er blevet filmatiseret

Hvad er Lykke Per?

200

Cirkel, hvor man beviser mange ting indenfor matematik

Hvad er enhedscirklen?

200

Kammertonen

Hvad kaldes tonen A?

Hvad kaldes en tone på 440hz?

200

Hus (firkant + trekant) i huens svedbånd

Hvad er at drikke en kasse øl og se solopgangen med huen på?

300

Når en bjergart forvandles til en anden ved hjælp af tryk og vand

Hvad er metamorfose?

300

Manden, der startede det moderne gennembrud i Danmark.

Hvem er Georg Brandes?

300

F(x)=b*ax

Hvad er (forskriften for) en eksponentiel funktion?

300

Akkord bestående af grundtone, terts og kvint 

Hvad er en treklang?

300

Forkortelserne: STX, HHX, HTX

Hvad er almen studentereksamen, højere handelseksamen og højere teknisk eksamen?

400

ITK-zonen

Hvad er den intertropiske konvergenszone?

400

Strømning indenfor romantikken, der skildrer familieidyllen.

Hvad er Biedermeier?

400

F(x)=ex --> F'(x)=??

Hvad er F'(x)=e?

400

Grafisk model, der blandt andet bruges til toneartsbestemmelse, harmonisering, funktionsanalyse og transponering.

Hvad er kvintcirklen?

400

Gymnasium hvor filmen Druk foregår

Hvad er Aurehøj gymnasium?

500

Effekt, som påvirker de globale vindsystemer pga. jordens rotation

Hvad er corioliseffekten (corioliskraften)?

500

Del af Freuds psykoanalyse, der betegner vores samvittighed, normer og idealer

Hvad er over-jeg'et/super-ego?

500

Cosinusrelationen

Hvad er a2=b2+c2-2bc * cos(A)?

Hvad er b2=a2+c2-2ac * cos(B)?

Hvad er c2=a2+b2-2ab * cos(C)?


500

Spændet fra laveste til højeste tone?

Hvad er ambitus?

500

Drukspil, hvor der bruges en sko

Hvad er KÆVLE?

Click to zoom
M
e
n
u