Det handler om ...
Sekularisering og socialisering
Luther
Rodekasse
Kristendom
100

Sindelag, nytteetik, pligtetik, situationsetik, regeletik

Hvad er etiske grundbegreber? 

100

Socialisering, der finder sted i de første år

Hvad er primær socialisering? 

100

Dette land blev Martin Luther født i

Hvad er Tyskland? 

100

Begreb, der betegner at den enkelte selv vælger religionsdele ud

Hvad er individualitetsteorien eller eklekticisme? 

100

Adam og Eva indførte dette i verden, da de spiste af kundskabens træ

Hvad er synden?

200

Etisk grundposition, der ser på biblen eller koranens anvisninger for etiske handlinger

Hvad er regeletik? 

200

Socialisering, der finder sted i daginstitutioner, skoler og foreninger

Hvad er sekundær socialisering? 

200

Denne katolske praksis indledte Luthers opgør med den katolske kirke

Hvad er handel med afladsbreve? 

200

Religionsundervisning, der følger en bestemt lære

Hvad er konfessionel undervisning? 

200

Jesu' forhold til Moseloven

Hvad er "ubrugeligt"? 

300

Etisk grundposition, der ser på enkelte situationer fra sag til sag

Hvad er situationsetik? 

300

Denne tese opererer med et organisatorisk niveau, et samfundsniveau og et individniveau

Hvad er sekulariseringstesen? 

300

Dette begreb er for Luther vigtigere for frelsen end gode gerninger

Hvad er "tro"? 

300

Religionsundervisning, der ønsker at skabe religiøse børn

Hvad er forkyndende kristendomsundervisning? 

300

Budskabet i historien om den barmhjertige samaritaner 

Hvad er næstekærlighed? 

400

Denne etiske grundposition tager ikke hensyn til handlingens konsekvenser, men kun intentionen

Hvad er sindelagsetik? 

400

Navn for det faktum, at religionen gradvist mister deres evne til at påvirke befolkningens holdninger og værdier.

Hvad er sekularisering på samfundsniveau? 

400

Det verdslige og åndelige regimente

Hvordan deler Luther kirken og statens rolle? 

400

Deprivationsteorien

Hvad er en teori, der påstår, der er en sammenhæng mellem ens tilstand (fx ensom) og hvor meget man bruger religion? 

400

Den gyldne regel i kristendommen

Hvad er behandl andre som du selv vil behandles? 

500

Etisk grundposition, der kun sigter på handlingens konsekvenser

Hvad er nytteetik? 

500

Kirken mister gradvist sin indflydelse på den enkelte borger

Hvad er sekularisering på individniveau? 
500

Velfærdsstaten

Hvad mener nogle mennesker, at Luthers lære skbte grundlaget for? 

500

Economic of choice - teorien

Hvad er en teori, der forklarer valg af religion? 

500

Hvad går teorien om det dobbelte kærlighedsbud ud på?

Ansvaret for at handle næstekærligt overfor medmennesket lig med ansvaret for at handle i kærlig hengivenhed overfor Gud.

Click to zoom
M
e
n
u