Українські факти
Ukrainian Facts
Captials of the World
Bible
Random
Math
100

Яка їжа найпопулярніша в Україні?

What is the most popular food in Ukraine?

Борщ.

Borscht.

100

What is the capital city of Mexico?

Яка столиця Мексики?  

Mexico City / Мехіко

100

Скільки кар послав Бог на Єгипет?

How many plagues did God send on Egypt?

10.

100

How many brothers did Babushka Vera have? / Скільки братів було у бабусі Віри?

5.

100

Якщо є чотири яблука і ви забираєте три, скільки у вас буде?

If there are four apples and you take away three, how many do you have?

Ви взяли три яблука, значить, маєте три.

You took three apples, so you have three.

200

Найглибша станція метро в світі знаходиться в Україні.

Як називається найглибша станція метро в світі?

The deepest metro station in the world is found in Ukraine. 

What is the name of the deepest metro station in the world called?

Арсена́льна

Arsenalna


200

What is the capital of Kenya?

Яка столиця Кенії? 

Nairobi / Найробі

200

які плоди духу?

What are the fruits of the spirit?

любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість

love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.

200

Що потрібно зламати, перш ніж ви зможете ним скористатися?

What needs to be broken before you can use it?
What needs to be broken before you can use it?

яйце.

An egg.

200

Я тризначне число. Моя друга цифра в чотири рази більша за третю. Моя перша цифра на три менша за другу. Хто я?

I am a three-digit number. My second digit is four times bigger than the third digit. My first digit is three less than my second digit. Who am I?

141

300

Під час Другої світової війни українські релігійні лідери запропонували захист тисячам євреїв.

Якого релігійного лідера було відзначено у 2013 році за його гуманітарну роль?

Thousands of Jews were offered protection by Ukrainian religious leaders during the World War II. 

Which religious leader was honored in 2013 for his humanitarian role?

Митрополит Андрей Шептицький

Metropolitan Andrey Sheptytsky

300

What is the capital city of Peru?

Яка столиця Перу?

Lima / Ліма

300

які є братами Ісуса?

Who are the brothers of Jesus?

Яків, Йосиф, Симон та Юда.

Jacob, Joseph, Simon and Judas.

300

How many babies are born each day? / Скільки немовлят народжується щодня? 

a) 1 million

b) 575,000

c) 860,000

d) 385,000

385,000

300

Я додаю п'ять до дев'яти і отримую два. Відповідь правильна, але як?

I add five to nine and get two. The answer is correct, but how?

Коли буде 9 ранку, додайте до цього п’ять годин, і ви отримаєте дві години.

When it is 9 a.m., add five hours to it, and you will get to 2 p.m.

400

Україна найбільша країна Європи.

На скільки квадратних кілометрів Україна більша за Німеччину?

Ukraine is the largest country in Europe.

How many square miles is Ukraine larger than Germany?

517998 квадратних кілометрів

200,000 square miles.

400

What is the capital city of Indonesia?

1) Minsk

2) Jakarta

3) Ankara

4) Maputo

Яка столиця Індонезії? 

1) Мінськ

2) Джакарта

3) Анкара

4) Мапуту

Jakarta / Джакарта

400

З якого племені був Павло?

Which tribe was Paul from?

Плем'я Веніямина.

Tribe of Benjamin.

400

Where was the spice, Oregano, first discovered? / Де вперше була відкрита пряність орегано? 

a) Greece / Греція

b) Mexico / Мексика 

c) Italy / Італія 

d) China / Китай

a) Greece / Греція

400

Фермер повинен перевезти через річку лисицю, гусаку і трохи зерна. У нього є човен, який може перевозити тільки його і ще одну річ. Якщо фермера немає, лисиця з'їсть гусаку. Якщо гуска і зерно залишаються разом на самоті, гуска з'їсть зерно. Допоможіть фермеру перетнути річку. Як фермер може перевезти все через річку? Скільки поїздок це займе? 

A farmer must transport a fox, a goose, and some grain across a river. He has a boat which can only carry him/her and one other thing. If the farmer is not present, the fox will eat the goose. If the goose and the grain are left together alone, the goose will eat the grain. Help the farmer cross the river. How can he transport everything across the river? How many trips will it take?


4 trips / 4 поїздки.

500

У якому році двома львівськими фармацевтами була винайдена газова лампа?

What year was the gas lamp invented by two Lviv-based pharmacists?

1853.

500

What is the capital of Mongolia?

1) Ulaanbaatar

2) Uranchimeg

3) Uuliinyagantseteg

4) Ulagan

Яка столиця Монголії? 

1) Улан-Батор

2) Уранчімег

3) Уулііняганцетег

4) Улаган

Ulaanbaatar /  Улан-Батор

500

Скільки книг Павло написав у Біблії?

How many books did Paul write in the Bible?

13.

500

True or False: Hot water freezes faster than cold water?

Правда чи ні: гаряча вода замерзає швидше, ніж холодна? 

True / Правда.

500

What does x equal? / Чому дорівнює х? 


(2/3)x - 2 = 5

10.5

Click to zoom
M
e
n
u