przeczytaj
przetłumacz
jakiej litery brakuje?
jakiego słowa brakuje?
100

cow

100

koń

100

h.....n

100

............... a duck.

200

sheep

200

kura

200

d......ck

200

I'm ............... to get a ball.

300

I'm a duck.

300

owca

300

sh......p

300

I'm going ................ get a bike.

400

I'm going to get a bike.

400

Jestem krową.

400

du......k

400

I'm going to .................. a doll.

500

I'm going to get a doll.

500

Wezmę piłkę.

500

h.....rs......

500

................... going to get a kite.

Click to zoom
M
e
n
u