Skibe og kort
Metal og smag
Hvorfor ikke?
Forskelligt
Det gamle vs. nye verdensbillede
100
Hvorfor var armering af skibene vigtigt for opdagelserne?
Fordi man bedre kunne nedkæmpe modstand
100
Kødkvaliteten var dårlig i 1400-1500-tallet. Hvad gjorde man (især de rige) for at forbedre smagen?
Man brugte krydderier
100
Hvorfor var det Marco Polo fortalte om Japan ikke helt sandt?
Fordi han aldrig var dér
100
Hvilket land stod bag opdagelsen af Indien
Portugal
100
Hvor fandt kirken i middelalderen sandheden på alt?
I biblen
200
Hvad gjorde den portugisiske kong Diniz 1261-1325 for at fremme skibsbyggeri?
Plantede træer
200
Hvorfor ville portugiserne til Indien? Hvad gik man især efter?
Krydderier (stor fortjeneste + de vejede ikke så meget)
200
Hvorfor fandt man ikke (aldrig) den sagnomspundne præstekonge Johannes?
Fordi han ikke fandtes (var en myte)
200
Hvem rejste i 1275 udfra Venedig for at opdage Østen
Marco Polo
200
Hvad havde grækeren Ptolemæus allerede vidst i Oldtiden?
At jorden var rund
300
Hvilke to vigtige skibstyper blev udviklet i 1400-tallet
Karakken og karavellen
300
Hvad var de vigtigste betalingsmidler omkring 1400?
Guld og sølvmønter
300
Hvorfor fandt (og sejlede) araberne ikke søvejen rundt om Afrika til Indien
Fordi de ikke havde behovet (de var hvor de gerne ville være ift. handel med krydderier)
300
Hvor blev ting som krudt, kompas og pengesedler oprindeligt opfundet?
Kina
300
Hvad var forkert ved Ptolemæus' kort?
De indiske ocean var angivet som en indsø
400
Hvad var det, at karavellen (Caravella Rodondo) blev god til, fordi den kombinerede råsejl og latinersejl
Til at krydse op imod vinden
400
Hvem "sad" på guldmarkedet i 1400-tallet?
Araberne
400
Hvorfor var de ikke kineserne der opdagede en søvej til Vesten?
Fordi de ikke mente, at resten af verden kunne bruges til noget (andet end at afkræve tribut) eller lære dem noget.
400
Hvilken betydning fik 1300-1400-tallets myter og fabler om mærkelige folk, guld og eventyr?
Det både tiltræk og skræmte folk
400
Hvorfor var biblen den perfekte følgesvend for de opdagelsesrejsende?
"Tillod" mord/røveri på ikke kristne Missionering
500
Hvad er portolaner?
En slags søkort
500
Hvor lå verdens vigtigste guldcentrum i starten af 1400-tallet?
Syd for Sahara
500
Hvorfor var det ikke italienske købmænd, der stod bag de store opdagelser?
For de ikke havde noget større motiv og heller ikke havde nok ledelsesmæssig og militær kapacitet
500
Hvad betød den sorte død 1348-51 for arbejdskraften (og dermed på længere sigt for opdagelserne?)
Den betød mangel på arbejdskraft, hvilket medførte, at man måtte tænke nyt og på ny teknologi for at kunne opretholde de hidtidige standarder
500
Hvad kendetegnede renæssancens humanister?
De gik ind for iagttagelse og observation frem for tro
M
e
n
u