Fuldmagtsformer
Fuldmagter med særlige kendetegn
Ophør og fremtidsfuldmagter
Fuldmagter uden særlige kendetegn
Erstatningspligt og andre mellemmænd
100

En person der har fået fuldmagt til at handle på fuldmagtsgiverens vegne

Hvad er fuldmægtig

100

4

Hvor mange forskellige former findes der?

100
oprettes hvis en person ønsker at sikre sig for fremtiden 

hvad er en fremtidsfuldmagt

200

En person eller virksomhed der giver fuldmagt til den fuldmægtige

Hvad er fuldmagtsgiveren

200

Når man er i en bestemt stilling som giver lov og ret til at handle på andres vegne 

hvad er stillingsfuldmagt?

300

Den interne aftale mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtige

Hvad er bemyndigelse

300

En fuldmagt der offentliggøres over for en tredjemand via fx statstidende eller dagpressen

Hvad er bekendtgjort fuldmagt?

300

De særlige kendetegn fjernes

400

Fuldmagtens grænser der er kendt af tredjemand

Hvad er legitimation ;)

400

Når løftemodtageren hverken ved eller burde vide at løftet er givet pga. ugyldighedsgrund

Hvad er god tro?

400

Behandler sager, som handler om familien i bred forstand. Tideligere hed Stats-forvaltning

Hvad er familieretshuset

500

En person som den fuldmægtige kan handle med på fuldmagtsgiverens vegne

Hvad er tredjemand

500

Det er skriftlig og som er beregnet til at skulle vises som dokumentation for fuldmagten

Hvad er forvisningsfuldmagt?

500

Det register, hvori rettigheder vedr. løsøre, ægtepagter mv. tinglyses

Hvad er Personbogen

Click to zoom
M
e
n
u