Atomer
Begreber
Periodiske system
Ioner
Baser og Syre
100

Hvad er Fe?

Jern, også kaldet Ferum, nr. 26

100

Hvad betyder Atomos/Atom?

Det betyder udelelig på græsk men det er det ikke

100

Hvad er Helium?

Nr. 2, en ædelgas, på det periodiske system

100

Elektriske ladet atomer

Hvad er en Ion

100

1-14

Hvad er pH-skalaen

200

Hvor mange elektroner kan der højest være i et atoms yderste skal?

Der kan være 8 elektroner

200

Hvad er udgangs punktet når man snakker om Unit?

Kulstof 12 er udgangs punktet

200

HELDIGT SPØRGSMÅL Det periodiske system har 114 grundstoffer? sandt eller falsk?

Falsk Uuo er nummer 118

200

Hvad er forholdet mellem Magnesium og Chlor i vandlig opløsning? (MgCl)

Der er dobbelt så mange Chlor ioner for at udligne magnesium ionerne

200

Hvad sker der når man blander en base og en syre?

De bliver til vand og et salt

300

Hvad er polonium? og er det radioaktivt?

Det er nummer 84, et metal, i det periodiske system og er rigtigt radioaktivt

300

Hvad er et grundstofs 3 former?

Solid, Aqua og Gas

300

Hvor mange elektroner har Helium i den yderste skal og er den en ædelgas?

Den har 2 elektroner i den yderste skal og betegnes som en ædelgas (duetreglen/Oktereglen)

300

Hvad er formlen for kuldioxid?

CO2

300

Hvad er bestanddelen af en syre?

En syre-rest og et Hydron

400

Hvad er nummer 5 på det periodiske system?

Bor, B, det har 5 protoner i kernen

400

Kulbrinter med netop en enkeltbinding mellem kulstofatomerne 

Hvad er alakaner

400

Hvor mange perioder har Barium?

Den har 6 perioder og er grundstof 56

400

Hvad vil Cl helst reagerer med? Mg eller H i en saltsyre?

Det er mere villig til at reagerer med Mg end H og det er en del af en saltsyre

400

Hvad sker der med NaCl hvis man putter det ned i vand og sætter elektrolyse til det?

Det bliver til HCl og NaOH i vandlig opløsning

500

Hvad vejer en elektron?

Det vejer 1/2000 unit

500

Et atom med for mange neutroner end protroner

Hvad er en ustabilatomkerne

500

Hvad er det højest naturlige grundstof der forekommer i naturen?

Uran nr. 92, 93 til 118 er udviklet i laboratorier

500

Hvad er forskellen på et Ion-gitter og et Metal-gitter?

Et ion-gitter har et ikke-metal og et metal Et Metal-gitter består af rent metal og kan lede strøm, mens ion-gitteret skal være i en vandlig opløsning

500

Hvorfor skal man ikke bruge saltsyre til at afkalke med på et badeværelses gulv?

Det er for stærk og vil derfor ætse både kalken og klinken helt ned

Click to zoom
M
e
n
u