animals
language
countrys
penpal
random

100

gou
dog

200

zhi zhu
spider

300

jia ke chong
beatle