Omadused
Definitsioon
Pindala ja ümbermõõt
Ülesanded
100
Kujund, mille omadused on: nurgad on võrdsed ja diagonaalid on risti
Ruut
100
Nelinurk, mille küljed on võrdsed ja nurgad on võrdsed
Ruut
100
Kujund, mille pindala arvutatakse valemiga S = a • b
Ristkülik
100
Ristküliku küljed on 12 ja 18. Arvuta ümbermõõt. Vastuseks anna vastav arv.
60
200
Kujund, mille omadused on: diagonaalid on risti ja kujund on sümmeetriline oma diagonaalide suhtes. Kujundi kõik nurgad ei ole võrdsed.
Romb
200
Rööpkülik, mille küljed on võrdsed
Romb
200
Kujund, mille pindala arvutamiseks võetakse külg ruutu ja ümbermõõdu arvutamiseks leitakse külje neljakordne?
Ruut
200
Rööpküliku üks nurk on 65 kraadi. Arvuta tema lähisnurk. Vastuseks anna vastav arv.
115
300
Kujund, mille omadus on: haara lähisnurkade summa on 180 kraadi
Trapets
300
Nelinurk, mille vastasküljed on paraleelsed
Rööpkülik
300
Kujund, mille ümbermõõdu valem on P = 4a ja pindala valem S = ah
Romb
300
Rombi diagonaalid on 6 ja 14. Arvuta pindala. Vastuseks anna vastav arv.
42
400
Kujund, mille omadused on: 1) alusnurgad on võrdsed 2) tipunurga poolitaja poolitab ka aluse ja on alusega risti
Võrdhaarne kolmnurk
400
Nelinurk, mille kaks külge on paralleelsed ja kaks külge mitteparalleelsed
Trapets
400
Kujund, mille pindala võrdub aluste poolsumma ja kõrguse korrutisega
Trapets
400
Rööpküliku kolme nurga summa on 240 kraadi. Arvuta rööpküliku teravnurk. Vastuseks anna vastav arv.
60
500
Kujund, mille omadused on: 1) diagonaalid on võrdsed 2) diagonaalid poolitavad teineteist 3) diagonaalid ei ole risti
Ristkülik
500
Kuidas nimetatakse hulknurka, mille kõik küljed on võrdsed ja kõik nurgad on võrdsed?
Korrapärane hulknurk
500
Kujund, mille pindala valem on S = ah ja ümbermõõdu valem P = 2(a + b)
Rööpkülik
500
Trapetsi pindala on 35, alused on 4 ja 10. Arvuta kõrgus. Vastuseks anna vastav arv.
5
M
e
n
u