Verbos 1
Verbos 2
Correcto o incorrecto
Preguntas y contestas
Escuchar / Lyt
Terminar la frase
100

Hvilket verbum og præposition anvendes om at spille, når det drejer sig om spil eller sportsgrene?

jugar 

(Extra: jugar + a + bestemt artikel, por ejemplo jugar a los videojuegos, jugar al futbol, etc.)

100

Explicar significado y uso del verbo tocar. Conjugar el verbo regular tocar en el presente. / Forklar betydning og anvendelse af verbet tocar.

Bøy verber i presens i alle personer jeg spiller, du spiller, osv.

Tocar betyder at spille. Tocar kan KUN anvendes med betydningen at spille ved instrumenter (por ejemplo tocar la guitarra, tocar el piano, etc.)

toco, tocas, toca, tocamos, tocáis, tocan

100

Enrique Iglesias y Álvaro Soler son dos españoles famosos. Les gusta cantar y bailar. ¿Correcto o incorrecto?

Correcto - Sí, les gusta cantar y bailar.

100

¿Qué son tus pasatiempos?

(Der er flere svarmuligheder.)

Mis pasatiempos son ...

En mi ocio/ tiempo libre me gusta ...

En mi ocio/ tiempo libre prefiero ...

En mi ocio/ tiempo libre suelo ...

100

Lyt og genfortæl på dansk, hvilke fritidsinteresser der nævnes.

Mi pasatiempo favorito es ver películas o series en el internet. No me gusta pasear en absoluto (over hovedet).

100

Vælg det passende ord.

Penélope Cruz, Antonio Banderas y Javier Bardém son españoles. Les gusta tocar el piano/ leer / actuar.

actuar

(tocar = spille (et instrument), leer = læse)

200

Hvilket verbum for "at spille" anvendes kun til at spille instrumenter?

tocar

(Extra: tocar + bestemt artikel + instrumento, por ejemplo tocar el piano, tocar la guitarra, etc.)

200

Explicar el significado y el uso del verbo jugar. Conjugar jugar en el presente. /Forklar betydning og anvendelse af verbet jugar. Bøj jugar i præsens.

OBS! Verbet jugar diftongerer (dvs. u bliver til ue - undtagen i 1. og 2. person flertal).

Jugar betyder at spille, men anvendes kun til spil og sportsgrene (at spille et instrument hedder tocar un instrumento). Efter jugar tilføjes som hovedregel altid præpositionen a + bestemt artikel (enten entale eller flertal (por ejemplo jugar al futbol, jugar a los videojuegos).

juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan

200

Rafael Nadal es un famoso español. Le gusta jugar al golf. ¿Correcto o incorrecto?

Incorrecto - No, no le gusta jugar al golf. (A Rafael Nadal) le gusta jugar al tenis.

200

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

(Der er flere svarmuligheder.)

En mi ocio/ tiempo libre me gusta ...

En mi ocio/ tiempo libre prefiero ...

En mi ocio/ tiempo libre suelo ...

Mis pasatiempos son ...

200

Lyt og genfortæl på dansk, hvilke fritidsinteresser der nævnes.

Siempre escucho música en mi casa, pero no me gusta bailar.

200

Vælg det passende ord.

Shakira es colombiana, por eso habla español. Está casada con el futbolista español, Gerard Piqué. A Shakira le gusta cantar/ pintar/ jugar al badmintón.

cantar

(pintar = paint, jugar al = spille (en sport))

300

Oversæt sætningen: "I min fritid spiller jeg fotball med mine venner".

En mi tiempo libre juego al futbol con mis amigos.

En mi ocio juego al futbol con mis amigos.

300

Explicar el significado de los verbos regulares entrenar y practicar. Conjugar los verbos en el presente. / Forklar betydning af de regelmæssige verber entrenar og practicar. Bøj verberne i præsens.

Practicar betyder at praktisere, udøve eller dyrke (om sport) - bøjes practico, practicas, practica, practicamos, practicáis, practican

Entrenar betyder at træne eller øve - bøjes entreno, entrenas, entrena, entrenamos, entrenáis, entrenan

300

Salvador Dalí y Pablo Picasso son españoles famosos. Les gustan pintar. ¿Correcto o incorrecto?

Correcto - Sí, les gusta pintar.

300

¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre/ocio?

(Der er flere svarmuligheder.)

En mi ocio/ tiempo libre prefiero ...

En mi ocio/ tiempo libre suelo ...

En mi ocio/ tiempo libre me gusta ...

Mis pasatiempos son ...

300

Lyt og genfortæl på dansk, hvilke fritidsinteresser der nævnes.

Prefiero nadar y correr. No suelo jugar al balonmano.

300

Vælg det passende ord.

Gerard Piqué es español. Está casado con Shakira. A Gerard Piqué le gusta luchar / montar a caballo / jugar al futbol.

jugar al futbol

(luchar = bryde, montar a caballo = ride)

400

Oversæt sætningen: "I min fritid spiller jeg guitar og piano".

En mi tiempo libre toco la guitarra y el piano.

En mi ocio toco la guitarra y el piano.

400

Explicar el significado de los verbos irregulares hacer y ir. Conjugar los verbos en el presente. / Forklar betydning af de regelmæssige verber hacer og ir. Bøj verberne i præsens.

Hacer betyder gøre, lave, (her om sport) udøve eller dyrke - bøjes hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen.

Ir betyder at gå eller bevæge sig, det bruges ofte sammen med et andet ord i sport og fritid, som giver det en særlig betydning, por ejemplo ir en bici = cykle, ir de compras = shoppe (at gå på indkøb), ir a un partido = gå til en kamp (som tilskuer) - bøjes voy, vas, va, vamos, vais, van.

(Extra: ir + a + infinitiv = fremtid (svarer til engelsk going + to + infinitiv, I am going to eat)


400

Messi es un argentino muy famoso. A Messi le gusta mucho cantar y pintar. ¿Falso o verdad?

Falso - No, no le gusta cantar y pintar. (A Messi) le gusta mucho jugar al futbol.

400

¿Qué prefieres hacer en tu tiempo libre/ocio?

(Der er flere svarmuligheder.)

En mi ocio/ tiempo libre prefiero ...

En mi ocio/ tiempo libre suelo ...

En mi ocio/ tiempo libre me gusta ...

Mis pasatiempos son ...

400

Lyt og genfortæl på dansk, hvilke fritidsinteresser der nævnes.

Me encanta tocar el piano, porque puedo descansar. Es muy relajante.

400

Vælg det passende ord.

Dwayne Johnson, La Roca, es un famoso actor norteamericano. A él le gusta hacer pesas / nadar / correr.

hacer pesas (vægttræning)

(nadar = svømme, correr = løbe)

500

Oversæt sætningen:  "Jeg liker å trene i SATS".

Me gusta entrenar en el gimnasio.

500

Explicar el significado de los verbos gustarse y encantarse y traducir la frase: / Forklar betydning af verberne gustarse og encantarse og oversæt sætningen: 

Jeg kan lide musik. 

Gustarse og encantarse er synonymer og betyder kunne lide. Jeg kan lide musik hedder på spansk:

Me gusta la música. / La música me gusta.

Me encanta la música. / La música me encanta.

(Betyder egentlig Musik behager mig, dvs. jeg kan godt lide musik)

500

Salma Hayek es una mexicana muy famosa. A Salma Hayek le gusta actuar en el cine. ¿Falso o verdad?

Verdad - Sí, es la verdad. A Salma Hayek le gusta mucho actuar.

500

Hvordan spørger du på spansk til fritidsinteresser? Stil spørgsmålet korrekt og forståeligt på spansk.

(Der er flere svarmuligheder.)

¿Qué son tus pasatiempos?

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre/ tu ocio?

¿Qué prefieres hacer en tu tiempo libre/ tu ocio?

¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre/ tu ocio?

500

Lyt og genfortæl på dansk, hvilke fritidsinteresser der nævnes.

Además, me encanta viajar, practicar muchos deportes y tomar fotos.

500

Vælg det passende ord.

Frida Kahlo y Diego Rivera son mexicanos y por eso hablan español. Son esposos (ægtefæller), y les gusta pintar / practicar el atletismo / navegar por internet.

pintar

(practicar el atletismo = dyrke atletik, navegar por internet = være på internettet)

Click to zoom
M
e
n
u