Komma regler
Latinske betegnelser
Fremmede ord

100

Det er det ord der altid skal stå komma foran.
Hvad er men?

100

Det hedder objektsprædikat
Hvad hedder omsagnsled til genstansled på latin?

200

Det ord der altid skal stå komma foran med mindre der er et verbum efter ordet.
Hvad er at?

200

Det hedder præpositionsforbindelse.
Hvad hedder forholdsordsled på latin?

300

De ord der skal stå komma foran hvis de kan skiftes ud med hinanden.
Hvad er som og der

300

Det hedder subjekt.
Hvad hedder genstandsled på latin?

400

De sætninger der skal stå komma mellem.
Hvad er hovedsætninger og ledsætninger?

400

Det hedder subjektsprædikat.
Hvad hedder omsagnsled til grundled på latin?

500

De to ledx2 der skal være komma mellem.
Hvad er o og x?

500

Det hedder verballed.
Hvad hedder udsagnsled på latin?