Latinske betegnelser 1
Verbers former
Latinske betegnelser 2
Verbers tider
Tysk diverse
100

Pronomen

Hvad er stedord

100

har gået

Hvad er perfektum (kort tillægsform)

100

Ental

Hvad er singularis?

100

købte

Hvad er datid?
100

Eksempler på det bestemte kendeord

Hvad er der, die, das, die...?

200

Tillægsord

Hvad er adjektiv?

200

 vil lære

Hvad er futurum? (Fremtid)

200

Nutid

Hvad er præsens?

200

rækker

Hvad er nutid?

200

Oversæt: Jeg har været i Berlin

Hvad er Ich bin in Berlin gewesen?
300

Infinitiv

Hvad er navneform?

300

at tænke

Hvad er infinitiv? (Navneform)

300

Forholdsord

Hvad er præposition?

300

er snublet

Hvad er førnutid?

300

Sådan bøjes sein i nutid

Hvad er: ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind?

400

Perfektum

Hvad er førnutid?

400

spiser, spiste, spis (form af verbum, ikke tid)

Hvad er finitte former?

400

Grundled

Hvad er subjekt?

400

vil hente

Hvad er futurum?

400

Den kasus subjektet (grundleddet) står i...

Hvad er nominativ?

500

Kort tillægsform

Hvad er perfektum participium?

500

havde spist

Hvad er pluskvamperfektum (førdatid)?

500
Genstandsled

Hvad er det direkte objekt?

500

havde opdaget

Hvad er pluskvamperfektum?

500

Den kasus det indirekte objekt (hensynsleddet) står i...

Hvad er dativ?

Click to zoom
M
e
n
u