Ret og Beskriv
Verber
Hvilken ordklasse?
Adjektiv/Adverbium
???
100
My parents has green ears.
Hvad er kongruensfejl?
100
Verbets tredje form: nutid, datid og...
Hvad er kort tillægsform (perfektum participium)?
100
Jeopardise.
Hvad er verbum/udsagnsord?
100
De ord som lægger sig til substantiver(navneord) og pronominer (stedord).
Hvad er adjektiver/tillægsord?
100
De eneste to steder man kan bruge apostrof.
Hvad er genitiv og sammentrækninger?
200
She enjoyed her ice cream tremendous.
Hvad er adjektiv/adverbiumfejl?
200
Den form for tid, der bruges ved handlinger, der har udstrækning i tid/baggrundshandlinger.
Hvad er udvidet tid?
200
Morally
Hvad er adverbium/biord?
200
De fire "ting" som adverbier(biord) lægger sig til.
Hvad er adjektiver(tillægsord), verber(udsagnsord), andre adverbier(biord) og hele sætninger?
200
Det komma-system, der benyttes på engelsk.
Hvad er pausekomma?
300
Kirk Hammett wished he had Lars drum set.
Hvad er genitivfejl?
300
Det hjælpeverbum, der oftest bruges til at danne futurum/fremtid.
Hvad er "will"?
300
On
Hvad er præposition/forholdsord?
300
Adverbierne "early", "internationally", "beautifully" og "highly" siger noget om disse:
Hvad er tid, sted, måde og grad?
300
Den ordstilling, der oftest anvendes på engelsk.
Hvad er ligefrem ordstilling?
400
She believed for real that George Clooney was the man of her dreams.
Hvad er ordstillingsfejl?
400
Det, der ofte udelades i passivsætninger (og evt. kan angives med "by").
Hvad er agens?
400
Herself
Hvad er pronomen/stedord?
400
Fejlen i denne sætning: He was the most serious in the room.
Hvad er "adjektiver/tillægsord kan normalt ikke stå alene/uden efterfølgende navneord?"
400
F.eks. disse substantiver(navneord): advice, water, happiness.
Hvad er utællelige substantiver(navneord)?
500
She assured them of that she did not have breast implants.
Hvad er fejl i præpositionsmønster?
500
F.eks. disse verber: sing, drive, eat, fight
Hvad er uregelmæssige verber?
500
The
Hvad er artikel/kendeord?
500
Den fejl som illustreres ved denne modsætning: en bedre middag -> a rather good dinner
Hvad er falsk komparativ/2. grad?
500
De grammatiske tider der dannes af had/have + kort tillægsform.
Hvad er førnutid (perfektum) og førdatid (plusquamperfektum)?
Click to zoom
M
e
n
u