Ret og Beskriv
Verber
Hvilken ordklasse?
Adjektiv/Adverbium
???

100

My parents has green ears.
Hvad er kongruensfejl?

100

Verbets tredje form: nutid, datid og...
Hvad er kort tillægsform (perfektum participium)?

100

Jeopardise.
Hvad er verbum/udsagnsord?

100

De ord som lægger sig til substantiver(navneord) og pronominer (stedord).
Hvad er adjektiver/tillægsord?

100

De eneste to steder man kan bruge apostrof.
Hvad er genitiv og sammentrækninger?

200

She enjoyed her ice cream tremendous.
Hvad er adjektiv/adverbiumfejl?

200

Den form for tid, der bruges ved handlinger, der har udstrækning i tid/baggrundshandlinger.
Hvad er udvidet tid?

200

Morally
Hvad er adverbium/biord?

200

De fire "ting" som adverbier(biord) lægger sig til.
Hvad er adjektiver(tillægsord), verber(udsagnsord), andre adverbier(biord) og hele sætninger?

200

Det komma-system, der benyttes på engelsk.
Hvad er pausekomma?

300

Kirk Hammett wished he had Lars drum set.
Hvad er genitivfejl?

300

Det hjælpeverbum, der oftest bruges til at danne futurum/fremtid.
Hvad er "will"?

300

On
Hvad er præposition/forholdsord?

300

Adverbierne "early", "internationally", "beautifully" og "highly" siger noget om disse:
Hvad er tid, sted, måde og grad?

300

Den ordstilling, der oftest anvendes på engelsk.
Hvad er ligefrem ordstilling?

400

She believed for real that George Clooney was the man of her dreams.
Hvad er ordstillingsfejl?

400

Det, der ofte udelades i passivsætninger (og evt. kan angives med "by").
Hvad er agens?

400

Herself
Hvad er pronomen/stedord?

400

Fejlen i denne sætning: He was the most serious in the room.
Hvad er "adjektiver/tillægsord kan normalt ikke stå alene/uden efterfølgende navneord?"

400

F.eks. disse substantiver(navneord): advice, water, happiness.
Hvad er utællelige substantiver(navneord)?

500

She assured them of that she did not have breast implants.
Hvad er fejl i præpositionsmønster?

500

F.eks. disse verber: sing, drive, eat, fight
Hvad er uregelmæssige verber?

500

The
Hvad er artikel/kendeord?

500

Den fejl som illustreres ved denne modsætning: en bedre middag -> a rather good dinner
Hvad er falsk komparativ/2. grad?

500

De grammatiske tider der dannes af had/have + kort tillægsform.
Hvad er førnutid (perfektum) og førdatid (plusquamperfektum)?