Romer
Grækere
Romer II
Blandet
Blandet II
100
Hvad sker der med en frigiven slave?
Han bliver romer.
100
Platons læremester.
Hvem var Sokrates.
100
Grundlægger af Rom
Hvem var Kongesønnen af Romulus
100
Olympos er stedet hvor?
Bjerget hvor guderne bor
100
Det antal børn der overlevede i gennemsnit
Hvad er 3 ud af 12
200
De udgjorde 2,5 mio mennesker ud af indbyggerantal på 6 mio.
Hvad var antallet af slaver i Italien
200
Visdommens gudinde
Hvem var Pallas Athene
200
Den fred der varede i 200 år
Hvad er Pax Romana
200
Årstiden hvor romerne gjorde tjeneste i hæren
Hvad var sommeren
200
Den alder man kunne forvente at blive i Athen
Hvad er ca. 30 år.
300
Navnet på den øverste i hirakiet? (pengelåner)
En patron.
300
Hun blev spærret ind og sultede ihjel.
Hvem var Antigone.
300
De der kunne stemme i det gamle Rom
Hvad var mænd
300
Han var slaver og blev trænet son kriger.
Hvad er en gladiator
300
Det erhverv de dårligste slaver får.
Hvad er mineslaver
400
Befolkningstype der havde den største indflydelse i Romerriget.
Hvem var bønderne.
400
Han lavede en kæmpestatue af Zeus
Hvem var Fidias
400
Det antal soldater Hannibal havde med sig
Hvad er 50.000 stk.
400
Det antal elefanter Hannibal havde med.
Hvad er 40 stk.
400
Zeus navn i Rom
Hvem er Jupiter
500
1500 meter svarede til denne måleenhed.
Hvad er en mil.
500
Gudindens Artemis beskytter ?
Hvem er naturens gudinde i græsk mytologi.
500
Det antal ryttere Hannibal havde med sig
Hvad er 9000 ryttere
500
Alderen på godsejerens datter da hun bliver gift
Hvad er 12 år.
500
Gudinden for kærlighed
Hvem er Freja
Click to zoom
M
e
n
u