Nem
mellem
svær
lidt mere svær
HARDCORE

100

21+21

42

200

1+0,1

1,1

300

420+420

840

400

1+0

1