Pravěk
Slované
České pověsti
Velkomoravská říše
Středověk
100

Je Pravěk nejdelším historickým obdobím?

ANO

Je to období vzniku Země, období výskytu a vývoje prvních lidí až po vznik vyspělých kultur. 

100

Čím se převážně Slované zabývali?

Zemědělstvím

100

Kde se rozhodl Praotec Čech zůstat se svým kmenem? 

U hory Říp. 

100

Název prvního státního útvaru západních Slovanů.

Velkomoravská říše

100

Jak se jmenují dva bratři, kteří se přeli o vládu a skončilo to smrtí jednoho z nich? 

Václav a Boleslav I. Ukrutný

200

Pravěk dělíme na jaká období? 

Doba kamenná (starší a mladší)

Doba bronzová

Doba železná

200

V jakém století je zhruba uváděn příchod Slovanů?

5. - 6. století n. l.

200

Kdo byl nástupcem po smrti Čecha? 

Moudrý kníže Krok

200

Kdy se uvádí vznik Velkomoravské říše?

V 9. století n. l.

200

Co se stalo (údajně) 28. září roku 935? 

Zavraždění Václava. 

300

Vysvětli:

př.n.l.

n.l.

Před naším letopočtem - neboli období před narozením Krista - před rokem 0


Našeho letopočtu - po narození Krista - rok 0 a dále

300

Které kmeny na Slovany útočily? 

Avaři, Hunové

300

Kdo byl nástupcem po smrti Kroka? 

Jeho dcera Libuše.

300

Za vlády kterého knížete dosáhla Velkomoravská říše největšího rozsahu? 

Za vlády knížete Svatopluka. (synovec Rastislava - synovec Mojmíra I.) 

300

Kdo byl první český král? 

Vratislav II ( druhorozený syn knížete Břetislava) - schopný válečník a panovník, titul nebyl dědičný

400

Název a místo nalezení nejstarší známé keramické sošky na světě.

Věstonická Venuše byla nalezena u Dolních Věstonic na Moravě. 

400

Jméno mocného Boha/Bohyně Slovanů: 

Perun, Svarog, Radegast, Morana, Vesna, Lada

400

Jaká pověst se pojí s hradem na Vyšehradě? 

Pověst o Horymírovi a Šemíkovi ( kníže Křesomysl ho chtěl popravit) 

400

Co se událo roku 863 ? 

Byli k nám vysláni kněží Metoděj a Konstantin. 

400

Jak se nazývá sloh (architektura), která je typická pro 11. století?  

Románský sloh

- mohutné kamenné zdi bez omítek, malá okna 

500

Co bylo obrovským pokrokem lidstva v této době? 

Oheň

Objevení zpracovávání kovů - začátek doby bronzové a železné. 

500

Jak se nazývá střecha, která je ze slámy ( nebo z rákosu, orobince)?

Došková střecha - došky

500

Po kom a odkud pochází jméno nejslavnějšího rodu českých knížat a králů? 

Přemysl Oráč ze Stadic - manžel kněžny Libuše

500

Název prvního slovanského písma.

Hlaholice

500

První český král s dědičným titulem byl: 

Přemysl Otakar I. 

Click to zoom
M
e
n
u