Krige
Begreber
Begivenheder
Personer
Rettigheder

100

Hvem var den tyske leder under 2. Verdenskrig

Adolf Hitler (Der Führer)

100

Hvad betyder urbanisering?

Udflytning fra land til by

100

Hvornår fik Danmark sin første Grundlov?

1849 (skrevet i 1848)

100

Hvem var Christoffer Columbus?

Han var en opdagelsesrejsende (opdagede Amerika)

100

Hvornår fik kvinderne stemmeret til Rigsdagen?

1915

200

Hvornår er 2. Verdenskrig i Europa

1939 til 1945

200

Hvad var fattigkassen?

En indsamling til de fattige

200

Hvornår var middelalderen i Europa?

500 til 1500

200

Hvem var Martin Luther?

Han var en katolsk munk

200

Hvem var den første kvindelige minister?

Nina Bang

300

Hvornår er 1. Verdenskrig i Europa?

1914 til 1918

300

Hvad er et stændersamfund?

Et hierarkisk system i middelalderen 

300

Hvornår er der enevælde i Danmark?

1660 til 1848

300

Hvem var den første kristne kejser?

Konstantin

300

Hvorfor kom slaget på Fælleden?

Arbejderne ville kæmpe for deres arbejdsvilkår

400

Hvornår blev Bornholm besat af russerne?

1945 til 1946

400

Hvad er et tiggertegn?

Det er et tegn, der gjorde det lovligt at tigge under industrialiseringen

400

Hvornår kommer den første fattiglov?

1708

400

Hvem var Alexander den stores far?

Phillip fra Makedonien

400

Hvem prøvede LGBT folkene at støtte under strejke? (Pride filmen)

Minearbejderne

500

Hvor mange jøder døde i 2. Verdenskrig?

ca. 6 mio.

500

Hvad betyder betler?

Det er en tigger

500

Hvad førte til de 95 teser?

Luthers utilfredshed med den katolske kirke og paven

500

Hvem var Ludvig Holberg?

Han var en forfatter, der oplyste om oplysningstiden

500

Hvad gjorde Socialreformen?

Sørgede for at de ikke mister deres rettigheder, hvis de havde fået støtte fra staten