Häälikuühendite reeglid
Häälikud ja tähed
Sulghäälikute naabrid
H sõna alguses
Kaashäälikuühendi erandid
100
Kaashäälikuühendi moodustavad:
kaks või enam kõrvuti asetsevat erinevat kaashäälikut.
100
Täishäälikud on:
a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü
100
Kirjuta õige vorm: kultse või kuldse?
kuldse
100
Obune või hobune?
hobune
100
Käskiri või käskkiri?
käskkiri
200
Täishäälikuühendi moodustavad
kaks või enam kõrvuti asetsevat täishäälikut.
200
Kaashäälikud on
j, l, m, n, r, v, h, s, k, p, t, g, b, d,
200
küntsite või kündsite?
kündsite
200
Tuule iil või tuule hiil?
tuule iil
200
Modernne või moderne?
modernne
300
Kumb sõna on õigestikirjutatud: tõtlik või tõttlik
tõtlik
300
Sulghäälikud on
k, p, t, g, b, d
300
Soodsalt või sootsalt?
soodsalt
300
Elab agulis või elab hagulis?
elab agulis
300
Ehki või ehkki?
ehkki
400
Kumb sõna on õigesti kirjutatud: metallne või metalne?
metalne
400
Helilised häälikud on
a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü j, l, m, n, r, v
400
Anekdoot või anektoot?
anekdoot
400
Iidne medal või hiidne medal?
iidne medal
400
Tantsisime valsi või tantsisime valssi?
tantsisime valssi
500
Diftong on
ühte silpi kuuluv täishäälikuühend.
500
Helitud häälikud on:
f, h, s, š, z, ž b, d, g, p, t, k
500
Kuldsõrmus või kultsõrmus?
kuldsõrmus
500
Ämber kurke või hämber kurke?
ämber kurke
500
Kukki või kukkki?
kukkki
Click to zoom
M
e
n
u