Ord och begrepp
Plast och sopor
Övrigt
100

Vad betyder koloni?

En koloni är ett land som har blivit ockuperat av ett annat land.

100

Vad är mikroplast?

Små plastprodukter som inte bryts ner på jättelänge. 

100

Varför är en del ställen på jorden tätbefolkade?

För att det finns bördig jord och bra klimat.

200

Vad betyder i-land?

Industrialiserat land

200

Hur kan man göra för att minska plast och skräp i havet?

Förbjuda engångsplast och slänga samt återvinna. 

200

Varför är vissa ställen glest befolkade?

Hårt klimat och svårt att leva där. 

300

Vad betyder U-land?

Utvecklingsland

300

Hur många människor i världen har inte sophämtning?

2 miljader

300

Hur många människor var det på jorden 2015?

7 miljarder

400

Vad betyder urbanisering?

Att man flyttar från landet till staden.

400

Varför flyttar många människor från landsbygden till städerna?

För att i städerna finns det mer jobb och möjligheter.

500

Vad betyder konsumera?

Att man köper och använder saker som andra har tillverkat. 

500

Vad har hänt med Aralsjön?

Aralsjön var en av världens största sjöar men har nu torkat ut pga av bomullsindustrin. 

Click to zoom
M
e
n
u