Täheõigekiri
Liitsõna ja liitega sõna
Nimetuletised
Õigekirjareeglid
Varia

100

Vali õige variant: poemüüa - poemüüja - poemüüija
poemüüja

100

Vali õige variant: lakingad - lakkingad - lakkkingad - lakkkkingad
lakkkingad

100

Vali õige variant: Lindgren´lik kirjutusviis, lindgren´lik kirjutusviis, lindgrenlik kirjutusviis.
lindgrenlik kirjutusviis

100

Lõpeta reegel: Kaashäälikuühendis kirjutatakse kõik tähed .....
ühekordselt

100

Too viis näidet liitsõnade kohta.
Õpetaja ütleb, kas läks õigesti.

200

Vali õige variant: seatsin, antsin, niitsin
niitsin

200

Leia viga: sünkroonne, keskkond, salkond, valdkond
salkkond

200

Vali õige variant: Põhja-Tallinnlane, Põhja-Tallinlane, põhja-tallinnlane, põhja-tallinlane, põhjatallinnlane, põhjatallinlane.
põhjatallinlane

200

Milliste häälikute järele kirjutatakse liide -gi ja milliste kõrvale -ki?
-gi heliliste järele; -ki helitute järele

200

Nimeta kõik sulghäälikud.
k, p, t, g, b, d

300

Vali õige variant: planeet Marss, marssisime, marssimuusika, kuulasime marssi, marsslane
marssisime

300

Nimeta liitsõnad: kirjanik, keskkool, keskkond, õhkkond, õhkpump, madalrõhkkond, lapselik, ebainimlik, inimkond, inimpõlv.
keskkool, õhkpump, madalrõhkkond, inimpõlv

300

Paranda kõik vead: Madridlane, itaalane, new-york´lane, londonlane, lõuna-eurooplane
madridlane, itaallane, new-yorklane, lõunaeurooplane

300

Mis reegli kohta käivad järgnevad näited: leidma-leidsin; võitma-võitsin
Sõna algvormis olev nõrk sulghäälik ei muutu tugevaks ka sõna teistes vormides. (Sõnastus võib olla teine)

300

Nimeta kõik helitud häälikud.
k, p, t, g, b, d, f, h, s, š, z, ž

400

Leia viga: sõin lavašši, lavašširullid, lavašš, lavašist tehtud
lavašširullid

400

Moodusta liidete abil nimisõnadest omadussõnad: mets, anne, kiri.
Nt metsin, andekas, kirjalik

400

Moodusta nimedest tuletised: Eduard Vilde, Oscar Wilde
eduardvildelik, oscar-wilde´lik

400

Mis reegli kohta käivad järgnevad näited: morss, valss
l-i, m-i, n-i ja r-i järel kirjutatakse pikalt häälduv s kahe tähega.

400

Mitu K-tähte tuleks lünkadesse kirjutada? Loodusli__ust kes__onnast leiab palju tervisli__e toiduaineid. Tervisli__us teeb õnneli__uks.
Looduslikust keskkonnast leiab palju tervislikke toiduaineid. Tervislikkus teeb õnelikuks.

500

Paranda lauses kõik vead: Maffioosod peidsid kõik kuldsed ja kristalsed väärisasjad seiffi ning hakasid golffi mängima.
MaFioosod peiTsid kõik kuldsed ja kristalsed väärisasjad seiFi ning haKKasid golFi mängima.

500

Paranda kõik vead: gaselllane, kasslane, itaallane, piksilm, religioossed, pappkarp, plekkkkatus, immuunne, usjas.
kaslane, pikksilm, plekkkatus

500

Moodusta nimetuletised: Remarque, Ludwig van Beethoven, Michael Schumacher, Alexandre Dumas
remarque´lik, ludwig-van-beethovenlik, michael-schumacherlik, alexandre-dumas´lik

500

Nimeta kaks põhilist reeglit, millega tuleb arvestada sõnatuletiste moodustamisel (liitega sõna õigekiri).
Üldjuhul kehtib liitega sõnades kaashäälikuühendi reegel. Kui liide algab ja sõna lõppeb sama tähega, siis jäävad kõik tähed alles.

500

Nimeta kuus õigekirjareeglit, mida sel aastal oled õppinud.
Õpetaja ütleb, kas vastus on punkte väärt.