Kaart
Kuningad
Egiptuse orjapõli
Babüloni vangipõlv
Mooses
100
Just selliselt nimetati Palestiinat vanaajal.
Mis on Kaananimaa.
100
Teda peetakse iisraellaste esiisaks.
Kes on Aabraham.
100
Just selle maa päritolu valitsejad võimutsesid Egiptuses kui paljud iisraellased sinna kolisid.
Mis on Aasia.
100
Sel aastal ründas Babüloonia kuningas Jeruusalemma.
Mis on 587 e.Kr.
100
Ta oli just nii vana kui suleti pilliroost laekasse ja lasti mööda jõge allavoolu ujuda.
Mis on kolme kuune.
200
Palestiina pealinn.
Mis on Jeruusalemm.
200
Kuningas, kes rajas iisraellaste riigi, mille pealinnaks sai Jeruusalemm.
Kes on Taavet.
200
Selle mehe juhtimisel põgenesid iisraellased ühes oma varaga Egiptusest.
Kes on Mooses.
200
Kui selle riigi võimsus langes, ründas Juudamaad Babüloonia.
Mis on Assüüria.
200
Tema leidis Moosese kõrkjatest.
Kes on vaarao tütar.
300
Just selliselt nimetas Ramses II uut linna, mille ta rajas.
Mis on Per-Ramses.
300
Tema valitsemise ajal rajati uhke kuningaloss ja Jahve tempel.
Kes on Saalomon.
300
Just sel aastal hakati Egiptusest põgenema.
Mis on 1250 e.Kr.
300
Tema käsul lammutati Jahve tempel.
Kes on Nebukadnetsar II.
300
Ta on sellest rahvusest.
Mis on heebrealane.
400
Just selle jõe deltasse asus umbes 1700. aastal e.Kr elama palju iisraellasi.
Mis on Niilus.
400
Teda peetakse targaks ja õiglaseks kuningaks.
Kes on Saalomon.
400
Pärimuse järgi asusid osa Aabrahami järeltulijatest elama Egiptusesse just sel aastal.
Mis on 1700 e.Kr.
400
Babüloonia kuningas, kelle sõjavägi vallutas Jeruusalemma.
Kes on Nebukadnetsar II.
400
Selle saatis Jumal egitplaste kallale.
Mis on kümme Egiptuse nuhtlust.
500
Just need kaks riiki tekkisid peale põhjapoolsete hõimude lahkulöömist Jeruusalemmast.
Mis on Iisrael ja Juuda kuningriik.
500
Iisraellaste orjapõli Egitpuses muutus eriti raskeks kui tema tuli võimule.
Kes on Ramses II.
500
Just neil kolmel põhjusel muutus iisraellaste elu Egiptuses raskeks.
Mis on orjusse surumine, andami maksmine vaaraole ja ehitustööde tegemine järelevaatajate alluvuses.
500
Pärsia kuningas, kes vallutas Babüloonia ja seega pääsesid ka juudid tagasi oma kodumaale.
Kes on kuningas Kyros.
500
Just selle mere vee puhus tugev tuul kahte lehte, nii et rahvas pääses kõigi oma kariloomadega teisele kaldale.
Mis on Punane meri.
M
e
n
u