Christians barndom
Christians familie
Christians kroning og bryllup
Stormagtsdrømme
Trankebar

100

Når han blev myndig.

Hvornår kunne Christian blive konge.

100

Han fik 24 børn.

Hvor mange børn fik Christian i alt.

100

Næsten tre kilo.

Hvor meget vejede Christians nye krone.

200

To af landet rigeste mænd.

Hven er Walkendorf og Kaas.

200

En fornøjelig fyr.

Hvad har Christian efterhånden fået et ry som.

300

Han var 11 år.

Hvor gammel var Christian da hans far døde.

300

I 1575.

Hvornår døde Anna Cathrine.

400

Han har været rigskansler

Hvad har Kaas været flere gange.  

400

hun var 17 år.

Hvor gammel var Kirsten Munk første gang Christian mødte hende.

500

Man fik den tysk-romerske kejser til at gøre ham myndig.

Hvad gjorde man for at Christian kunne være hertug over Slesvig og Holsten.

500

Det gjorde Ulrik Gyldenløve.

Hvem byggede Ulriksholm.

500

I Odense

Hvor blev Cristians krone fremstillet.