Christians barndom
Christians familie
Christians kroning og bryllup
stormagtsdrømme
Trankebar
100

På Antvortskov slot ved Slagelse.

Hvor døde Frederik den 2?

100

1597

Hvilket år blev kristen gave med Anna Cathrine?

100

10 senge.

Hvor mange senge kom der fra Åalborg?

100

1604

Hvornår spurgte Christian rigsrådet om krigen?

100

På størrelse med Møn.

Hvor stor var ca. Trankebar?

200

Han var ikke myndig.

Hvorfor blev Christian ikke konge med det samme da Frederik døde?

200

Fordi der var en pest i København.

Hvorfor blev Bryllupet holdt i Haderslev?

200

På et slot i København.

Hvor blev festen afsluttet?

200

Syv år.

Hvor langtid ventede Christian på sin krig?

200

November 1618.

Hvornår forberedte flåden sig?

300

Det var Christoffer Walkendorf og Niels Kaas

Hvilke to personer var formyndere?

300

Det tyske fyrstedømme i Brandenburg.

Hvor kom Anna Cathrine fra?

300

1596.

Hvilket årstal blev Christians tid til hans kroning?

300

Sverige

Hvilket land ville Christian gerne have krig med.

300

Marselis Boshouwer.

Hvad hed hollændern der kom til danmark og ville have hjælp?

400

Den tyske romerske kejser

Hvem erklærede Christian myndig?

400

Med den engelske konge James.

Hvem blev anna gift med?

400

Dansk, Tysk og Latin.

Hvad for nogle sprog blev det hele beskrevet på?

400

At udslette Sverige.

Hvad var målet med krigen?

400

Peber.

Hvad startede man med at sælge i Trankebar?

500

Sophie.

Hvad hed Fredriks enkedroning?

500

2.

Hvor mange børn fik fik Christian med Anna?

500

Penge.

Hvad blev der kastet med?

500

20.000 mænd.

Hvor mange mænd var der i Christians hær?

500

Trankebar.

Hvad skiftede de navnet til?

Click to zoom
M
e
n
u