Christians bardom
Christians familie
Christians kroning og bryllup
Stormagtsdrømme
Trankebar
100

Landets klogeste hoveder

Hvem blev sat til at undervise Christian?

100

Han fik 24 børn, hvor derefter nogle døde

Hvor mange børn fik Christian?

100

han var ikke myndig

hvorfor kunne Christian ikke blive kronet som 11 årig?

100

han synes ikke riget var stort nok

hvorfor ville han udveide riget?

100

syd om Afrika

hvor gik starten af rejsen hen på vejen til Ceylon?

200

Han var 11 år gammel

Hvor gammel var Christian da hans far døde?

200

Han har haft 5 kvinder

Hvor mange kvinder har Christian haft?

200

i Haderslev

hvor foregik selve hans bryllup?

200

at gå i krig med sverige

hvad ventede Christian yderligere 7 år på?

200

Christian og Boshouwer

hvem blev der lavet en aftale imellem? 

300

Fordi han ikke var myndig

Hvorfor kunne han ikke blive konge som 11 årig? 

300

han fik børn med 5 forskellige kvinder

Hvor mange kvinder fik Christian børn med?

300

Han blev først gift med Anna Katrine

Hvem blev Christian først gift med

300

i 1604

hvilket årstal havde Christian snakket med rigsrådet at gå i krig med sverige?

300

i år 1618

i hvilket årstal dukkede der en hollænder op i københavn?

400

Han døde den 4. april 1588

Hvornår døde kong Frederik den 2.?

400

Hun var gift med James kongen af England

Hvem var Christians søster gift med?

400

i år 1596

hvilket årstal blev Christian kronet?

400

at få eneret al på handelen mellem Europa og Ceylon, ved at støtte med 300 soldater.

hvad var for godt til at være sandt synes Christian?

400

en lang og farefuld fer

hvad ventede forude?

500

Walendorf og Kaas

Hvem skulle stå for formynderskabet med Christian?

500

Antvortskov Slot ved Slagelse

Hvor døde Cristians far?

500

At vise danmark storhed

Hvad var meningen også med Christians kroning?

500

20.000 mand

hvor mange havde Christian med i krig?

500

pirater og de indfødte 

hvem var flåden blevet overfaldet af?

Click to zoom
M
e
n
u