Christians barndom
Christians familie
Christians kroning og bryllup
Stormagtsdrømme
Trankebar

100

Christoffer Walkendorf og Niels Kaas.

Hvad hed de to formynder?

100

Hun var 17 år gammel.


Hvor gammel var Kirsten Munk der hun mødte Christian d 4.?

200

Man frygtede at Sverige ville tage over Danmark. 

Hvad frygtede Danmark?

200

Fordi der var pest i København.

Hvorfor blev brylluppet holdt i Haderslev? 

300

Da Christian blev 16 år gammel.

Hvornår var Christians d 4.var gammel nok til at være hertug?

300

I 1597.

Hvad år blev Christian d 4. gift med Anne Cathrine?

400

Der stod at der skulle dannes et formynderskab. 

Hvad stod der i Frederiks d 2.s håndfæstning?

400

Hun blev gift med den engelske konge James. 

Hvem giftede Christian d 4.s søster med? 

500

De to formynder gav god stabilitet til Danmark.

Hvorfor blev Danmark aldrig troet?

500

Fordi at Christian døde et år før hans far.

Hvorfor blev Christian d 4.s søn ikke konge?