Christians barndom
Christians familie
Christians kroning og bryllup
Stormagtsdrømme
Trankebar

100

Det gjorde han på Antvorskov Slot ved Slagelse 

Hvor døde Frederik den 2.?

200

Det gjorde Cristoffer Walkendorf og Neils Kaas

Hvem blev formynder for Christian?

300

Frederik havde været konge af Norge

Hvad havde Frederik også været konge af?

400

Christian var 16 år

Hvor gammel var Christian der han blev erklæret myndig og kunne blive konge over Selsvig og Holsten?