Christians barndom
Christians familie
Christians kroning og bryllup
Stormagtsdrømme
Trankebar
100

Han døde på Antvorskov Slot ved Slagelse 

Hvor døde Frederik den 2.?

100

Han fik 24 børn 

Hvor mange børn fik Christian med fem forskellige vinder?  

100

Der var ikke nok Bestik og senge 

Hvad var der ikke nok af?

100

De var Sverige Christian den 4. ville i krig mod 

Hvem var det Christian den 4. ville i krig mod? 

100

 En hollænder ved navn Marselis Boshouwer dukkede op i København 1618

Hvem dukkede op, hvornår dukkede han op og hvor dukkede han op?

200

Det gjorde Cristoffer Walkendorf og Neils Kaas

Hvem blev formynder for Christian?

200

Kirsten Munk boede på herregården Boller ved Horsens  

Hvor var det Kirsten Munk boede efter hun blev forvist fra hoffet? 

200

Christians krone blev lavet i Odense 

Hvor blev Christians krone lavet hende?

200

Man havde aftalt et møde svenskerne 

Hvad havde man aftalt med svenskerne?

200

Nej kejserren kendte ikke Marselie Boshouwer 

Kendte kejseren af Ceylon Marselie Boshouwer?

300

Frederik havde været konge af Norge

Hvad havde Frederik også været konge af?

300

Brylluppet blev holdt i Haderslev  

Hvor blev Christian og Anna Cathrine gift hende?

300

Det var europas mægtigste mænd

Hvem blev inviteret til festen?

300

Christians hær var på 20.000 mænd 

Hvor mange mænd havde Christian med i sin hær?

300

Christian ville have eneret på al handel mellem Europa og Ceylon 

Hvis Christian hjalp med 300 soldater hvad ville han så have?

400

Christian var 16 år

Hvor gammel var Christian der han blev erklæret myndig og kunne blive konge over Selsvig og Holsten?

400

De begyndte at glide fra hinanden i midten af 1620 erne 

Hvornår begyndte Kristen Munk og Christian at glide fra hindanden?

400

Dagen efter kroningen var der atter fest 

Hvad var der dagen efter kroningen? 

400

Christian blev inspireret af andre europæiske lande 

Hvem blev Christian inspireret af?

400

Fortet hed Dansbrog 

Hvad hed Fortet 

500

Han var 11 år

Hvor gammel var Christian da Frederik?

500

Han var meget nysegesrig i brug af medicin 

Hvad for en uddannelse var Christian meget på sinde?

500

Der blev Christian den 4. kronet 

Hvad skete der den 29 august 1596?

500

At Svenskerne ville miste Kattegat og Øresund

Hvad betyder Älvsborg for svenskerne?

500

Det gjorde Ove Geddie og fyrsten af Tanjore 

Hvem underskrev at tarangambidi blev en dansk koloni?

Click to zoom
M
e
n
u