Christians barndom
Christians familie
Christians kroning og bryllup
Stormagts-drømme
Trankebar
100

Den 4. april 1588

Hvornår døde Christians far Frederik?

100

Som en fornøjelig fyr

Hvad har Christians fået ry for?

100

Det var tid til at Christian skulle krones til konge af Danmark

Hvad skete der i 1596?

100

Christian synes ikke at han rige var stort nok

Hvad synes Christian om han rige?

100

I Indien

Hvor lå Trankebar henne?

200

Christian var 11 år

Hvor gammel var Christian da hans far døde?

200

I 1620-tallet

Hvornår gled Christian og Kirsten fra hinanden?

200

Det var det samme som Sønderjylland

Hvad var Slesvig det samme som i gammel tid?

200

Han havde spurgt om de kunne erklære krig mod sverige

Hvad havde christian spurgt rigsrådet om?

200

Det var at handle

Hvad var idéen med at tage til Indien?

300

En der kan tage beslutninger på en andens vegne

Hvad er en formynder?

300

Fordi Kirsten var Christian utro

Hvorfor forviste Christian Kirsten fra hoffet?

300

Det var det samme som Sønderjylland

Hvad var Slesvig det samme som i gammel tid?

300

Der var 20.000 mand

Hvor mange var der med i Christians hær?

300

Marselis Boshouwer

Hvad hed den hollænder der dukkede op i København?

400

Det var Christoffer Walkendorf og Niels Kaas

Hvem var Christians formyndere?


400

I 1597

Hvornår blev Christian gift med Anna Cathrine?

400

Den 29. august 1596

Hvornår fandt Christians kroning sted?

400

Det var Sveriges udslettelse

Hvad var målet for krigen mod Sverige?

400

Den 16. maj 1620

Hvornår fik man endelig Ceylon i sigte?

500

Christian var 16 år

Hvor gammel var Christian da han blev myndig?

500

Slottet blev bygget til Ulrik Gyldenløve

Hvem blev slottet Ulriksholm bygget til?

500

Den blev lavet hos en guldsmed i Odense

Hvor blev Christians krone lavet?

500

Svenskerne skulle give deres stærke fæstning Älvsborg

Hvad skulle svenskerne give hvis de ikke kunne betale krigs-erstatningen?

500

I 1618

Hvornår dukkede der en hollænder op i København?

Click to zoom
M
e
n
u