Christians barndom
Christians familie
Christians kroning og bryllup
Stormagts-drømme
Trankebar

100

Den 4. april 1588

Hvornår døde Christians far Frederik?

100

Som en fornøjelig fyr

Hvad har Christians fået ry for?

100

I Indien

Hvor lå Trankebar henne?

200

Christian var 11 år

Hvor gammel var Christian da hans far døde?

300

En der kan tage beslutninger på en andens vegne

Hvad er en formynder?

300

 Marselis Boshouwer

Hvad hed den hollænder der dukkede op i københavn?

400

Christian var 16 år

Hvor gammel var Christian da han blev myndig?


400

I 1597

Hvornår blev Christian gift med Anna Cathrine?

500

Det var Christoffer Walkendorf og Niels Kaas

Hvem var Christians formyndere?