Christans barndom
Christians familie
Christians kroning og bryllup
stormagstdrømme
Trankebar

100

Christoffer Valkendorf og Niels Kaas

Hvem var formynder for Christian?

100

Anne Cathrine.

Hvem var Christians d. 4 første kone?

100

Det blev holdt i Haderslev og det var fordi at pesten hærgede over København.

hvor blev det første bryllup med Christian og Anne Cathrine holdt og hvorfor?

100

19 november 1620.

Hvornår fik Danmark Trankebar? 

200

11 år

Hvor gammel var Christian da hans far døde?

300

Han var ikke myndig

Hvorfor kunne Christian ikke blive konge da hans far døde?

400

På Antvorskov ved Slagelse. 

Hvor døde Fredrik d. 2?

500

En formynder er en der kan tage beslutninger for andre personer. 

Hvad er en formynder?