Christans barndom
Christians familie
Christians kroning og bryllup
stormagstdrømme
Trankebar
100

Christoffer Valkendorf og Niels Kaas

Hvem var formynder for Christian?

100

Anne Cathrine.

Hvem var Christians d. 4 første kone?

100

Det blev holdt i Haderslev og det var fordi at pesten hærgede over København.

hvor blev det første bryllup med Christian og Anne Cathrine holdt og hvorfor?

100

1579-1628

Hvornår levede Jens Munk?

100

19 november 1620.

Hvornår fik Danmark Trankebar? 

200

11 år

Hvor gammel var Christian da hans far døde?

200

5 kvinder

Hvor mange kvinder havde Christian været sammen med?

200

det gjorde han i 29 august 1596

hvornår blev Christian kronnet?

200

Han skulle finde en hurtig vej til Indien.

Hvad skulle Jens Munk gøre for Christian?

200

Det gjorde Storbritannien i 1845.

Hvem købte Trankebar af Danmark og hvilket årstal?

300

Han var ikke myndig

Hvorfor kunne Christian ikke blive konge da hans far døde?

300

24 børn

hvor mange børn fik Christian?

300

Vin.

Hvad sprang alle springvand i København med?

300

Det er en person som bestemmer alt på et område og skal ikke spørge nogen om lov.

Hvad er en enevældig person?

300

Indien

Hvilket land ligger Trankebar i?

400

På Antvorskov ved Slagelse. 

Hvor døde Fredrik d. 2?

400

Det skete i 1598.


Hvilket årstal blev Anne Cathrine kronet til dronning?

400

det er en aftale hvori det stod beskrevet hvad kongen måtte gøre uden at spørge rigsrådet.

Hvad er en håndfæstning?

400

De ville miste adgang til Kattegat og Øresund.

Hvad ville der ske vis svenskerne mistede Älvsborg?

400

Møn

Hvad blev Trankebar sammenlignet med?

500

Det er en der kan tage beslutninger for andre personer. 

Hvad er en formynder?

500

Hun kommer fra det tyske fyrstedømme Brandenburg 

hvor kommer Anne Cathrine fra?

500

det skete i 1282

Hvornår skete den første håndfæstning?

500

Så kunne han få guld, krydderier, flere penge og diamanter. 

Hvorfor ville Christian gerne have en koloni far udlandet? 

500

1790 var der flest.

hvilket årstal var der flest indbyggere i Trankebar?Click to zoom
M
e
n
u